Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Emma, 2016. Kan inducerad hypokalcemi användas för att studera kalvningsförlamning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
426kB

Abstract

Studier på kalvningsförlamning görs på kor som har subklinisk eller klinisk hypokalcemi och på friska kor som får en inducerad hypokalcemi. De friska korna kan vara individer som inte är dräktiga eller lakterande som med kelering av kalcium via infusion, med till exempel EDTA, utvecklar en inducerad hypokalcemi. Att framkalla hypokalcemi är en utbredd metod för att lära sig mer om sjukdomen och de olika faktorer som kan ha effekt på sjukdomsförloppet. I denna litteraturstudie behandlas fysiologiska parametrar vid kalvningsförlamning och hos individer som fått en inducerad hypokalcemi. Faktorer som kan framkalla och påverka kalvningsförlamning tas upp, de faktorerna kan vara foderstaten, djurets kondition eller resistens mot PTH-signalering, vilka även kan påverka resultaten vid inducerad hypokalcemi. De fysiologiska förloppen vid kalvningsförlamning är en drastisk sänkning av kalcium, en ökad koncentration PTH och en minskning av magnesium i plasma. Vid inducerad hypokalcemi sjunker tillgängligt kalcium på grund av kelering, PTH ökar i plasma och magnesium förblir oförändrat. De kliniska symtomen och flera parametrar vid inducerad hypokalcemi och kalvningsförlamning överensstämmer. Därmed går det att anta att inducerad hypokalcemi hos kor kan användas för att lära sig mer om kalvningsförlamning.

,

Studies on milk fever are done on both animals suffering from subclinical hypocalcemia, clinical hypocalcemia and healthy cows with an induced form of hypocalcemia. The healthy cows can be individuals which are not pregnant or lactating that are induced to hypocalcemia trough an infusion, for example, by EDTA. Induced hypocalcemia in cows is a widely used method to learn more about milk fever, the cause of the condition and the pattern of the disease. In this review the cause of milk fever will be examined and which physiological parameters that are affected by hypocalcemia, in comparison the physiological parameters on the induced hypocalcemia will also be examined. The cause of milk fever can be a dietary cause, the animals’ condition or a resistance for PTH-signalling, these causes can also have an effect on the results from the induced hypocalcemia. The physiological processes in milk fever are a fast decrease in calcium, an increase of PTH and a decrease in magnesium in plasma. In induced hypocalcemia there will be a decrease in calcium due to a chelator, PTH will increase and magnesium stays unchanged in plasma. The clinical signs and several parameters, in induced hypocalcemia and milk fever correspond. It is therefore possible to assume that induced hypocalcemia can be used to learn about milk fever.

Main title:Kan inducerad hypokalcemi användas för att studera kalvningsförlamning?
Authors:Olsson, Emma
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:576
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:kalcium, EDTA, PTH, fettlever, DCAD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2016 06:55
Metadata Last Modified:15 Aug 2016 06:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics