Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Rebecka, 2015. Estimation of heterosis and performance of crossbred Swedish dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
426kB

Abstract

The heterosis effect and breed group effect of crossbreds between Swedish Holstein (SH) and Swedish Red (SRB) was estimated in this study. Observations on cows born between 1990 and 2012 were used to estimate the heterosis effect and breed group effect for several traits included in the Nordic breeding goals: production, fertility, udder health, calving performance, survival and other diseases.
Breeding within the Holstein dairy breed has earlier been focused on increased milk production and conformation. This, combined with an intensive use of individual animals, has resulted in a radical increase of milk yield in the Holstein dairy cow population all over the world. However, this breeding strategy has resulted in increased inbreeding and several functional traits have impaired.
SH and SRB are the most common dairy breeds used in Sweden. The Nordic countries has for a long time included several functional traits in the breeding goals for both SH and SRB. SRB has been able to keep a high production level and still maintain a high performance of functional traits, such as fertility. However, SH has suffered similar problems as the Holstein breed abroad since the breeding has been influenced by international standards. Crossbreeding between SH and SRB has been used in order to increase the performance of functional traits and break the negative consequences of inbreeding at herd level. Several crossbreeding studies abroad have shown promising results but there is little knowledge about the effect of crossbreeding in Sweden.
The study showed that the crossbreds had a favourable heterosis effect in all lactations for all traits except for some health traits. The relative heterosis effect (RHE) for production traits in first lactation was favourable and significant (P < 0.05) and ranged from 1.9 % to 2.4 % for crossbreds with SRB as the paternal breed and SH as the maternal breed (SRB x SH), and from 3.4 % to 4.5 % for crossbreds with SH as the paternal breed and SRB as the maternal breed (SH x SRB). The RHE for the functional traits; fertility, calving performance and survival was favourable and significant (P < 0.05) in first lactation and ranged from 1.4 % to 13.0 % for SRB x SH and from 0.8 % to 12.3 % for SH x SRB. The greatest RHE was found for survival to 3rd lactation for both F1-crossbreds (13.0 % for SRB x SH and 12.3 % for SH x SRB). The smallest RHE was found for calving interval for both F1-crossbreds (1.4 % for SRB x SH and 0.8 % for SH x SRB). The RHE for udder health and other diseases ranged from 2.0 % to 26.8 % but few traits were significant. The breed group effect of crossbreds was higher than for purebred SH for fertility in all lactations and for calving performance in first and second lactation. Crossbreds also had a better survival rate and produced the same amount, or more, fat in 305-d lactation than purebred SH.
The results suggest that crossbreeding is a good method to improve functional traits at herd level while still having the potential to produce the same amount of milk fat. The crossbreds also have the potential to maintain, or even increase, the profitability in the dairy production since crossbreds have a high production, high fertility, small proportions of calving difficulties and stillbirths, and the survival is greater than for their purebred contemporaries.

,

I denna studie har heterosiseffekten och rasgruppseffekten skattats på mjölkraskorsningar mellan Svensk Holstein (SH) och Svensk röd och vit boskap (SRB). Observationer på kor födda mellan 1990 och 2012 användes för att skatta heterosiseffekten och rasgruppseffekten för flera egenskaper som inkluderas i de nordiska avelsmålen: produktion, fruktsamhet, juverhälsa, kalvningsförmåga, överlevnad och övriga sjukdomar.
Aveln inom mjölkkorasen Holstein har tidigare varit fokuserad på ökad mjölkproduktion och exteriör. I kombination med ett intensivt användande av ett fåtal individer har aveln resulterat i radikalt ökad mjölkmängd inom Holstein populationen världen över. Denna avelsstrategi har samtidigt lett till ökad inavelsgrad och att flera funktionella egenskaper har försämrats över tid.
SH och SRB är de vanligaste mjölkkoraserna som används för mjölkproduktion i Sverige. De nordiska länderna har länge inkluderat flera funktionella egenskaper i avelsmålen, utöver produktionsegenskaper, för både SH och SRB. För SRB har man med denna avelsstrategi lyckats öka produktionen och samtidigt behållit en hög nivå på de funktionella egenskaperna, såsom fruktsamhet. Avelsstrategin har dock inte fått samma genomslag för SH då ökad inavel och försämrad fruktsamhet har observerats trots de breda avelsmålen, eftersom aveln på SH till stor del har påverkats genom import av den avel som bedrivits internationellt. Korsningsavel mellan SH och SRB har därför använts som en metod för att höja de funktionella egenskaperna, samtidigt som inaveln bryts på besättningsnivå. Flertalet studier har utförts på korsningsavel utomlands men korsningseffekten är relativt outforskad under svenska förhållanden.
Studien visade att korsningarna hade fördelaktig heterosiseffekt i alla laktationer för alla egenskaper förutom några hälsoegenskaper. Den relativa heterosiseffekten (RHE) för produktionsegenskaper i första laktationen var fördelaktig och signifikant (P < 0.05). RHE för produktionsegenskaperna hade värden mellan 1.9% till 2.4 % för korsningar där fadern var SRB och modern var SH (SRB x SH), och mellan 3.4 % till 4.5 % för korsningar där fadern var SH och modern var SRB (SH x SRB). RHE för egenskaperna fertilitet, kalvningsförmåga och överlevnad var fördelaktig och signifikant (P < 0.05) i första laktationen. Värdena varierade mellan 1.4 % till 13.0 % för SRB x SH och 0.8 % till 12.3 % för SH x SRB. RHE var störst för egenskapen överlevnad till 3:e laktation för båda korsningsgrupperna (13.0 % för SRB x SH och 12.3 % för SH x SRB). RHE var lägst för egenskapen kalvningsintervall för båda korsningsgrupperna (1.4 % för SRB x SH och 0.8 % för SH x SRB). RHE för juverhälsa och övriga sjukdomar varierade från 2.0 % till 26.8 % men få egenskaper var signifikanta. Rasgruppseffekten var högre för korsningarna för fertilitet i alla laktationer, för kalvningsförmåga i första och andra laktationen och de hade högre överlevnadsgrad än renrasiga SH. De producerade samma mängd, eller mer, fett i 305-d laktation än renrasiga SH.
Resultaten tyder på att korsningsavel är en bra metod för att öka prestationen för de funktionella egenskaperna på besättningsnivå och samtidigt kunna producera samma mängd mjölkfett som renrasiga Svenska Holstein. Korsningarna visar även potential till att vara lika, eller till och med mer, lönsamma i mjölkproduktionen då de har en hög produktion, hög fruktsamhet, låg andel svåra kalvningar och dödfödslar, samt att de har bättre överlevnad än de renrasiga motsvarigheterna.

Main title:Estimation of heterosis and performance of crossbred Swedish dairy cows
Authors:Jönsson, Rebecka
Supervisor:Fikse, Freddy and Carlén, Emma
Examiner:Berglund, Britt
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:459
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:breed group effect, heterosis, crossbreeding, dairy cows, functional traits, production traits
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:20 Apr 2015 10:39
Metadata Last Modified:20 Apr 2015 10:39

Repository Staff Only: item control page