Home About Browse Search
Svenska


Karltorp, Amanda, 2014. Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
424kB

Abstract

Ogräs är en oönskad växt, ört eller gräs som konkurrerar med den odlade grödan om ljus, vat-ten och näring. För lantbrukaren är det arbetskrävande och kostsamt med bekämpningsåtgär-der mot ogräsen och det finns risk att skörden blir reducerad om det finns ogräs i vallen. Vid vallskörd finns också risken att ogräsfrön följer med grönmassan. Överlever fröna sedan ensi-leringen, digestionspassagen hos idisslare och rötningen till biogödsel finns en eventuell risk för att fröna sprids och ogräsen kan därmed etableras på åkern igen. Det finns flertalet fak-torer som påverkar i vilken utsträckning ogräsfrön kan överleva. Under de processer som fröna genomgår, från ensilering till biogödsel kan pH, syrefria miljöer, tuggning, inkubations-tid i våmmen och värmebehandling vid rötning vara faktorer som är betydande för frönas vita-litet. Fröet har även mekanismer som gör att det kan överleva trots ogynnsamma miljöförhål-landen. Denna litteraturstudie inriktas främst på de ogräsarter som utgör problem på slåtter-vallar och naturbetesvallar i Mellansverige.

,

Weed is an unwanted plant, herb or grass that competes with the cultivated crop for light, wa-ter and nutrients. It is a laborious task and expensive for the farmer to have to implement herbicide treatments, on the other hand there is a risk that the yield will be reduced if there are too much weeds in the ley. When the herbage is harvested there is a risk that weed seeds are included in the ensiling. If the weed survives the ensiling process, digestion process in rumi-nants and anaerobic digestion to digestate there is a risk for the weed seeds to spread and es-tablish on the field again. There are several factors that affect in which range weed seeds can survive. During ensiling, digestion in ruminants and during anaerobic digestion to digestate, factors significant for seeds vitality are pH, oxygen-free environments, mastication, incuba-tion time in the rumen and heat treatment of digestion. Many seeds have special mechanisms that allow them to survive in spite of unfavorable environmental conditions. The present work focuses primarily on weed species that pose problems on ley fields and natural grasslands in central Sweden.

Main title:Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel
Authors:Karltorp, Amanda
Supervisor:Pauly, Thomas
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:483
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:ogräsfrööverlevnad, ensilering, digestion, biogödsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3345
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3345
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed technology
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 14:18
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics