Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Elin, 2017. Mutation i FOXI3 – orsaken till tre hårlösa hundraser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
916kB

Abstract

Hunden (Canis lupus familiaris) är ett av de populäraste sällskapsdjuren idag. Efter domesticeringen har det genom avel uppstått hundratals hundraser med stor variation i storlek, pälsfärg och pälstyp. Alla hundar har dock inte päls, genom avel har det även uppstått hårlösa hundar. I Syd- och Centralamerika antas hårlösa hundar funnits redan för 3 000 år sedan. Fenotypen hos hårlösa hundar kallas för Canine ectodermal dysplasia och kännetecknas av sparsam eller avsaknad behåring och drabbade tänder. De hårlösa individer av hundraserna Chinese crested dog, Xoloitzcuintle och Perro sin Pelo del Perú har alla samma heterozygota mutation i transkriptionsfaktorn FOXI3. FOXI3 reglerar utvecklingen av ektodermala organ så som hår, tänder, exokrina körtlar samt utvecklingen av huvudet. FOXI3 tros ligga nedströms en viktig signaleringsväg, Ectodysplasin (Eda) som är viktig för bildandet av plakoden, det första steget i utvecklingen av ektodermala organ. Minskad kroppsbehåring och på-verkade tänder misstänks delvis bero på det minskade uttrycket av FOXI3 hos de hårlösa individerna. Den hårlösa fenotypen hos hårlösa hundar är intressant och hår-lösa hundar är efterfrågade. Fokus i denna litteraturstudie är därför hårlösa hundraser och genetiken som orsakar deras fenotyp.

,

The dog (Canis lupus familiaris) is one of the most popular pets today. After the domestication of dogs, several hundred breeds have been formed with significant dif-ferences in size, coat color and coat type. However, all breeds do not have a coat. Hairless dogs have also formed through breeding. These dogs are believed to have originated 3 000 years ago in Central and South America. The phenotype of hairless dogs is known as canine ectodermal dysplasia and is characterized by absent or spare hair coat and affected teeth. The hairless individuals of Chinese crested dog, Xo-loitzcuintle and Perro sin Pelo del Perú all share the same heterozygous mutation in the gene encoding for the transcription factor FOXI3. FOXI3 is regulator of develop-ment of ectodermal organs such as hair, teeth and exocrine glands and in craniofacial development. FOXI3 is located downstream of Ectodysplasin (Eda), which is an im-portant signaling pathway for placode formation, which is the first step in the devel-opment of ectodermal organs. Sparse or absent hair and the affected teeth in the het-erozygous individuals may in part be caused by the reduced expression of FOXI3. The hairless phenotype is indeed interesting and hairless dogs are in demand. The aim of this literature study is therefore hairless dog breeds and the genetics behind the hairless phenotype.

Main title:Mutation i FOXI3 – orsaken till tre hårlösa hundraser
Authors:Johansson, Elin
Supervisor:Bergström, Tomas
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:517
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:FOXI3, hund, hårlösa hundraser, canine ectodermal dysplasia, forkhead box
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 11:06
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 11:06

Repository Staff Only: item control page