Home About Browse Search
Svenska


Viklund, Johanna, 2017. Inverkan av inavel hos våra husdjur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
305kB

Abstract

Inavel ökar antalet homozygota loci i populationen vilket ökar risken för att skadliga reces-siva alleler kommer till uttryck. Detta påverkar individens fitness och kan leda till inavels-depression. I denna litteraturstudie har inverkan av inavel hos våra husdjur sammanställts för att se om det finns några skillnader mellan arter och om det är någon skillnad i denna inverkan om inaveln är nyligen tillkommen (i individens senast föregående släktled) eller gammal (tillkommit längre tillbaka i individens släktled). Resultaten visade att avkommans tillväxthastighet minskade hos alla djurslag med en ökad inavelsgrad hos individen och hos de flesta minskade även avkommans överlevnad. Hos kor minskade även mjölkmängden med ökad inavelsgrad och det redovisas också en ökning av antalet somatiska celler i mjöl-ken och fall av mastit. Får fick lägre ullproduktion vid ökad inavel, men inga studier visade negativa effekter på kullstorlek vilket däremot det gjorde för grisar. Hos höns såg man en minskning av fertilitet, antal lagda ägg, äggvikt och en senare könsmognad. Gammal inavel gav större effekt på inavelsdepression enligt studierna än vad ny inavel gjorde. Den totala inavelsgraden i populationen ökar däremot med ny inavel. Inavelsökningen bör hållas på låga nivåer då minskningen av genetisk variation är ett problem som försvårar en gynnsam framtida avel.

,

Inbreeding leads to an increase in homozygote loci in a population, which increases the risk of deleterious recessive alleles being expressed. This affects the individuals’ fitness and can lead to inbreeding depression. The aim of this study was to summarize the impact of in-breeding in our farm animals and define if there are any differences, and if there is a differ-ence in this inbreeding if it is newly added (to the individual from the last generations) or old (added further back in population history). The results showed that the growth rate of the offspring decreased with an increase inbreeding rate in the individual within all studied species, and in most species also the survival of the offspring. Cows showed a decrease in milk yield, increase in somatic cells in the milk and cases of mastitis as a result of inbreeding. In sheep wool production decreased with increased inbreeding, but no studies showed neg-ative effects on litter size. In pigs on the other hand an effect of inbreeding on litter size was found. In hens a decrease in fertility, egg number, egg weight and increase in age at sexual maturity was observed. Old inbreeding gave a greater effect in terms of inbreeding depres-sion according to the studies than new inbreeding did. The total inbreeding however in-creased in the population with new inbreeding. Inbreeding rate should be kept at low levels as the reduction in genetic variation is a problem that will prevent a sustainable breeding in the future.

Main title:Inverkan av inavel hos våra husdjur
Authors:Viklund, Johanna
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:513
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:inavel, inavelsdepression, husdjur, ny inavel, gammal inavel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6515
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2017 13:15
Metadata Last Modified:10 Jul 2017 13:15

Repository Staff Only: item control page