Home About Browse Search
Svenska


Lundmark, Ida, 2014. Samband mellan digivning, avvänjning och mjölkens sammansättning med fokus på mjölkfett. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
139kB

Abstract

Sammansättningen och kvalitén på mjölken som produceras är betalningsgrundande och därmed är det viktigt ur en ekonomisk synvinkel att producera mjölk som håller en hög
standard. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om samband finns mellan typ av digivning respektive avvänjning och mjölkens sammansättning. Fokus ligger på mjölkfettet samt fettsyrorna. De produktionssystem som tas upp är begränsad digivning och artificiell uppfödning. Begränsad digivning innebär att avkomman får gå med moderdjuret vissa timmar av dygnet fram till en senare avvänjning jämfört med artificiell uppfödning där avkomman skiljs från moderdjuret strax efter förlossningen. Positiva resultat som observerats av
begränsad digivning är bättre djurvälfärd, minskad arbetsinsats och ökad mjölkavkastning. I ekologisk produktion får ungen dia ett antal dagar och föds sedan upp på helmjölk. Denna studie tar därför även upp om skillnader och likheter i fettsyrasammansättningen i mjölk
producerad ekologisk eller konventionell. I ett par aspekter har den ekologiska mjölken en något mer önskvärd sammansättning. Litteraturstudien visar att såväl stor mjölkmängd som hög mjölkkvalité kan åstadkommas i alla system om optimala metoder används. Jämförelsen mellan olika skötselrutiner bör därför också innefatta djurvälfärd, hållbarhet och arbetsförhållanden.

,

The composition and quality of the milk produced is payment founding and thus it is important from an economic standpoint to produce milk that is of high standard. The aim of this study was to investigate whether there is a link between suckling respectively weaning and milk composition. Focus lies on the milk fat and the fatty acids. The production systems that are discussed are restricted suckling and artificial rearing. Restricted suckling means that the offspring will go with the mother certain hours of the day until a later weaning compared
to artificial rearing in which the offspring is separated from its mother shortly after birth.

Positive results that were observed by restricted suckling are better animal welfare, reduced workload and increased milk yield. In organic farming the kid gets to suckle a number of days and then are reared up on whole milk. This study will therefore also bring up differences and
similarities in the fatty acid composition of milk produced organically or conventionally. In a couple of different aspects, the organic milk has a slightly more desirable composition. This study shows that both high milk yield and high milk quality can be achieved in any system if
optimal methods are used. The comparison of different management routines should also include animal welfare, sustainability and working conditions.

Main title:Samband mellan digivning, avvänjning och mjölkens sammansättning med fokus på mjölkfett
Authors:Lundmark, Ida
Supervisor:Högberg, Madeleine
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:artificiell uppfödning, begränsad digivning, ekologiskt, fettsyror, konventionellt, mjölkfett, artificial rearing, conventional , fatty acids, milk fat, organic, restricted suckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3452
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2014 10:05
Metadata Last Modified:18 Jul 2014 10:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics