Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Martin, 2016. Rutiner för belysningsanvändning och utformning av belysning i lösdriftsladugårdar för mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie har till avsikt att undersöka och utvärdera belysning i Svenska mjölkningsstallar. Genom mätningar på 15 gårdar och enkätsvar från 119 gårdar har rutiner för och utformning av dag- och nattbelysning undersökts. Litteraturstudien behandlar forskning om belysning och dess påverkan på produktions- och fertilitetsparametrar. Vanligaste ljuskällan enligt enkätstudien, var konventionella lysrör. I medeltal hade gårdarna 11,5 timmar dagbelysning, 10,5 timmar nattbelysning och 2 timmar utan belysning. Medelintensitet för nattbelysningen, på gårdarna där mätningar utfördes, var 9,7 lux. Av försökets resultat framgick att det fanns signifikanta samband mellan att ha 16-18 timmar dagbelysning och kategorierna högavkastande gårdar samt kort kalvningsintervall, vilket stämmer överens med litteraturen. Lantbrukare som har bra resultat för mjölkavkastning och fertilitet är medvetna i hur de använder belysningen i sin ladugård och har rutiner för detta. Det finns stora variationer i hur nattbelysningen på mjölkgårdar i Uppsalaområdet är utformad.

,

The aim of this study was to investigate and evaluate the use of light programs in Swedish dairy farms. By measuring night light at 15 dairy farms and by a questionnaire answered by 119 farmers, routines for and configuration of the use of day and night light were investigated. The literature review highlights the research areas concerning illumination and its impact on production- and fertility parameters. The results of the study showed that the most common light source, according to the questionnaire, was fluorescent lamps. The number of hours with day illumination was in average 11.5 hours and with night light in average 10.5 hours. Average intensity of night light on the measured farms was 9.7 lux. There was a positive relationship between of having lights on for 16-18 hours per day, high milk production and short calving interval, which corresponds with the literature. Farmers with good results for milk production and reproduction are aware of how they use the lightning in their barns and have routines for it. There are big variations in the night light at dairy farms around Uppsala.

Main title:Rutiner för belysningsanvändning och utformning av belysning i lösdriftsladugårdar för mjölkkor
Authors:Jakobsson, Martin
Supervisor:Ternman, Emma and Fall, Nils
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:561
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, ljustimmar, nattbelysning, rutiner, management, enkätundersökning, dairy cows, light hours, night light, routines, management, survey
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5400
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5400
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2016 12:26
Metadata Last Modified:25 May 2016 12:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics