Home About Browse Search
Svenska


Ahlberg, Catrine, 2016. Genetic analysis of maternal behavior and its effect on lamb survival. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
432kB

Abstract

Improvement of lamb survival rates is an important topic for production and welfare in the sheep industry. Maternal behavior affects lamb survival and vigor during the neonatal period. A measurement used in the literature for maternal behavior is MBS, which measures the distance between ewe and lamb during handling of the lamb. MBS displays low to moderate heritability and repeatability. Genetic correlations with litter survival are considered to be low. Small genetic improvement for lamb survival is expected but the advance would be slow. The aim of this current review was to investigate the genetic value of incorporating maternal behavior as an indirect selection trait for lamb survival in breeding programs. With the low genetic parameters found it is suggested that selection for maternal behavior to improve lamb survival would have slow genetic progress. Other correlated traits might be more efficient to improve lamb survival. The evaluation of differences between breeds in this review indicates that more intensively bred breeds have lost more maternal ability than those who have been extensively bred. This could imply that our current, intense breeding for production traits without including maternal behavior is resulting in a decline of ewes expressing good maternal care. If further research can strengthen this theory, maternal behavior should be included in breeding programs for sheep.

,

Hur man kan förbättra lammöverlevnad är en viktig fråga som påverkar både produktion och djurvälfärd inom fårindustrin. Modersbeteende påverkar lammöverlevnad och livskraft under den neonatala tiden. En metod som används i litteraturen för att mäta modersbeteende är MBS som mäter avståndet mellan lamm och tacka medan lammet hanteras. MBS visade låg till måttlig avbarhet och repeterbarhet. Korrelationer med lammöverlevnad anses vara låga. Ett litet genetiskt framsteg för lammöverlevnad förväntas men utvecklingen skulle gå långsamt. Syftet med denna studie var att undersöka det genetiska värdet av att inkorporera modersbeteende som en indirekt egenskap för lammöverlevnad i avelsprogram. Med de låga genetiska parametrarna som hittades, antas det genetiska framsteget bli lågt. Andra korrelerade egenskaper skulle kunna vara mer effektiva för att öka lammöverlevnaden. Utvärderingen av skillnader mellan raser i denna litteraturstudie, visar att intensivt avlade raser har tappat mer modersegenskaper än de som genomgått en mer lågintensiv avel. Detta kan indikera att vår nuvarande, intensiva avel för produktionsegenskaper som inte inkluderar modersbeteende, resulterar i en minskning av tackor som uttrycker goda modersegenskaper. Om fortsatt forskning kan stärka denna teori bör modersbeteende inkluderas i avelsprogram för får.

Main title:Genetic analysis of maternal behavior and its effect on lamb survival
Authors:Ahlberg, Catrine
Supervisor:Jonas, Elisabeth and Johansson, Anna Maria
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:501
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:modersbeteende, lammdödlighet, lammöverlevnad, genetisk analys, MBS, rasskillnader, avel, maternal behavior, lamb mortality, litter survival, genetic analysis, maternal behavior score (MBS), breed differences, selection
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5493
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Animal physiology - Growth and development
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:22 Jun 2016 14:04
Metadata Last Modified:22 Jun 2016 14:04

Repository Staff Only: item control page