Home About Browse Search
Svenska


Friman, Johanna, 2016. Hur påverkar bakteriella tillsatsmedel ensilagets kvalité och produktionsförmåga?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
710kB

Abstract

Ensilage är idag det ett av de vanligaste fodermedlen till våra produktionsdjur. För att producera ett bra ensilage och bibehålla god kvalité under hela lagringsprocessen måste bonden tänka på flera faktorer för att säkerställa ensilagets kvalitet och dess nutritionsvärde. Tillsatsmedel blir vanligare för att garantera en pH sänkning och god ensilering. Valet av tillsatsmedel beror av grönmassans egenskaper vid skörd och vilka egenskaper slutprodukten ska ha. Studier har visat att heterofermentativa LAB’s förmåga att bilda ättiksyra är gynnsamt för den aeroba stabiliteten, medan homofermentativa LAB är mer effektiva när snabb pH sänkning är att önska. En kombination av de båda egenskaperna ger ett tillsatsmedel med goda egenskaper. Tillsatsmedlens faktiska inverkan på djuren och deras produktion är i dagsläget inte helt fastställt, men flera studier visar på att tillsats av bakteriemedel i grönmassan kan ge förbättrade produktionsegenskaper.

,

Silage is currently one of the most common feedstuff for our livestock. To produce good silage and maintain the quality during the preservation, the farmer has to think about many factors to ensure the quality of the silage and its nutritive value. Additives are usually added to ensure a reduction in pH and aid the ensiling process. The choice of additives depends of the forage properties at harvest and the silage characteristics aimed at. Studies have shown that the heterofermentative LAB’s ability to form acetic acid is favourable for the aerobic stability, while homofermentative LAB are more effective when rapid pH drop is desired. A combination of the two characteristics provides an additive with good properties. The additives actual impact on the animals and their production is in the current situation not completely established, but several studies show that the addition of inoculants results in improved animal production characteristics.

Main title:Hur påverkar bakteriella tillsatsmedel ensilagets kvalité och produktionsförmåga?
Authors:Friman, Johanna
Supervisor:Pauly, Thomas
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:580
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:L. Buchneri, heterofermentativ, homofermentativ, mikroorganismer, LAB
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5764
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2016 14:57
Metadata Last Modified:02 Sep 2016 14:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics