Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Ellen, 2018. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
501kB

Abstract

Vid utformning av ladugårdar är det mycket att ha i beaktande, särskilt när det sedan 2007 har varit förbjudet att bygga ladugårdar för uppbundna djur. Liggbås, gångar och foderplatser är exempel på aspekter som lantbrukarna måste ta hänsyn till. Utrymmet vid foderbordet och foderstationerna ska ge korna möjlighet till ett ostört foderintag. Syftet med den här litteraturstudien är att diskutera hur mjölkkornas hälsa och produktion påverkas av tillgången till foderplats i ladugården. De granskade studierna fokuserade på hur foderintag, mjölkmängd, stå- och liggtid samt socialt beteende mellan kor påverkas av olika foderbordslängd per ko eller antal kor per foderplats. Vid mindre utrymme per ko ökade antalet undanträngningar mellan kor vilket kan leda till ökad ståtid, minskad liggtid och sänkt foderintag men i vissa studier observerades inga skillnader. Mjölkmängden har inte påverkats i de refererade studierna. I framtida studier vore det intressant att undersöka hur produktion och beteende påverkas mer på längre sikt vid mindre utrymme per ko.

,

There is a lot to take into account when designing a barn for dairy cows, especially since it in Sweden has been prohibited to build barns with tied up animals since 2007. Cubicles, passages and feeding places are examples of aspects that farmers must consider. The space around the feeding table and feeding stations is supposed to allow the cows to have an undisturbed feed intake. The aim of this literary review is to discuss how the dairy cow’s health and production is affected by availability to feeding space in the barn. The studies focused on how feeding behavior, milk yield, standing, lying and social behavior between cows are affected by different length of the feeding table per cow or number of cows per feeding place. Less space per cow increased displacements between cows which could adversely affect standing, lying and feeding behavior but in some studies no difference was observed. Milk yield was unaffected in the referred studies. In future research studies, it would be interesting to analyze how production and behavior are affected by less space per cow in the long run.

Main title:Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa
Authors:Lindqvist, Ellen
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Hetta, Mårten
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, foderplats, foderintag, ståtid, undanträngningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9846
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9846
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2018 08:37
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 08:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics