Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Robin, 2015. Dödlighet för mjölkkor och faktorer som påverkar dödsfallsfrekvensen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
128kB

Abstract

Under många år och i många länder har det funnits en tendens till kortare livslängd hos mjölkkor. I Sverige lever mjölkkor i genomsnitt i fem år och den vanligaste utslagningsorsaken är nedsatt fruktsamhet och juversjukdom. En allt större del av korna självdör eller nödslaktas på gården. Syftet med detta arbete är att sammanfatta hur vanligt det är att kor självdör och nödslaktas på gården och vilka faktorer som påverkar dödligheten. En vanlig orsak till dessa dödsfall är problem med rörelseapparaten. Hur stor andel av korna som avlivades av veterinär jämfört med av anställda på gården varierar mellan studierna och denna faktor kan ha påverkan på registrering av dödligheten på gården. Det är under tidig laktation som de flesta dödsfallen sker. Den stora förändringen i kornas metabolism under denna tid är en trolig orsak. Hög mjölkavkastning i besättningen är enligt flera studier kopplat till lägre dödlighet på gården. En anledning till det kan vara att god hälsa och skötsel på dessa gårdar har positiv inverkan på både dödsfallsincidensen och mjölkavkastningen. Högmjölkande individer har lägre dödlighet under den pågående laktationen men har högre risk för dödsfall under den efterföljande laktationen. Andra faktorer som kan påverka dödligheten är produktionssystem, besättningsstorlek, ras, juverhälsa, laktationsnummer och inköpta kor i besättningen.

,

For many years and in many countries there has been a tendency towards a shorter life-span of dairy cows. In Sweden the average life-span is five years and the most common reasons for culling are impaired fertility and udder disorders. Cases of unassisted death and euthanasia have become more common in countries with intense dairy production. The aim of this study is to summarize the rate of unassisted deaths and euthanasia in dairy cows and the factors affecting this rate. A common reason for mortality on the farm is locomotor disorders. The proportion of the euthanized cows, being euthanized by a veterinarian compared with by the people on the farm differs between studies and it could have importance in the total mortality rate of the farm. Most of the cases of unassisted deaths and euthanasia occur in the beginning of lactation. During this part of lactation there is a dramatic change in the metabolism of the cow, which is a probable reason for the higher mortality. Studies have found that herds with high milk yield had a lower mortality rate. This might indicate that good management and general health on these farms influence the mortality rate and milk yield. The individuals with the highest yield had the lowest mortality risk during the current lactation but the highest in the following. Other factors that may affect the mortality rate on farms are production system, herd size, breed, udder health, lactation number and purchased cows in the herd.

Main title:Dödlighet för mjölkkor och faktorer som påverkar dödsfallsfrekvensen
Authors:Arvidsson, Robin
Supervisor:Terman, Emma
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:521
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, dödlighet, nödslakt, självdöd, utslagning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 10:59
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics