Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Felicia, 2011. Fysiologiska förändringar vid administration av butorfanol till friska getter : Physiological changes in healthy goats when administered butorphanol. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
640kB

Abstract

Sammanfattning
Idag genomförs många smärtsamma ingrepp på getter, så som kastrering och avhorning. Trots att det i svensk lagstiftning står att djur inte får utsättas för onödigt lidande finns det idag få smärtlindrande läkemedel som är godkända till get. Tidigare studier har visat att opioiden buprenorfin är olämpligt till getter. Syftet med den här studien var att genom att mäta olika fysiologiska parametrar undersöka om opioiden butorfanol kan vara eller inte vara ett lämpligt medel för getter. Läkemedlet är idag godkänt som smärtlindring till häst, hund och katt. I det här examensarbetet har de fysiologiska förändringarna som butorfanol kan ha gett upphov till undersökts. Parallellt med detta har ytterligare två examensarbeten skrivits, det ena med fokus på kinetiken och det andra med fokus på beteendeförändringar.
Åtta icke dräktiga, icke lakterande getter lottades slumpmässigt ut till en av två behandlingar i en så kallad ”cross-over design” koksalt eller butorfanol. Försöket upprepades två veckor senare då getterna fick den andra behandlingen som de inte fick första gången. Getterna var därmed sin egen kontroll. Blodprover togs regelbundet, före och efter butorfanol-administreringen, respektive koksaltadministreringen och analyserades med avseende på butorfanolets kinetik samt hematokrit, plasmaprotein, kortisol och vasopressin. Vilken behandling djuren fick var under försöket okänt för de som utförde analyserna.
De fysiologiska resultaten visade att hematokriten och koncentrationen av totala plasmaproteiner var högre efter butorfanoladministreringen jämfört med när getterna fått koksalt. Det fanns inga skillnader mellan behandlingarna i koncentrationerna av kortisol och vasopressin. Resultaten var förvånande då opiater generellt brukar öka koncentrationen av kortisol i plasma. Getterna reagerade dock ytterst individuellt och vissa individer hade förhöjda nivåer av kortisol.
Sammanfattningsvis tyder resultaten från studierna i kinetik, fysiologi och beteende på att butorfanol under kortvarig smärta kan vara ett lämpligt läkemedel till getter. Dock måste fler studier göras på både friska getter och getter i smärttillstånd.

,

Abstract
Today many painful procedures in goats are conducted, such as castration and dehorning. Although the Swedish law states that animals should not be subjected to unnecessary suffering, there are currently few analgesic drugs that are approved for goats. Previous studies have shown that the drug buprenophine, for several reasons, is unsuitable for goats. The purpose of this study was to investigate whether the drug butorphanol may be an appropriate drug for goats by measuring different physiological parameters. The drug is currently approved for pain relief in horses, dogs and cats. In this thesis, the physiological changes that butorphanol may cause are investigated. In parallel with this, two other theses were written, one focused on the kinetics and the other was focusing on behavioral changes in the goats.
Eight goats, seven months old, not pregnant and not lactating were randomly assigned to one of two treatments in a so-called "cross-over design": saline or butorphanol. The experiment was repeated two weeks later where the goats were assigned the second treatment. The goats were acting as its’ own positive control. At regular intervals, blood samples were taken, a total of 12 samples/ goat and test occasion. The blood samples were analysed for butorphanol and concentrations of cortisol, vasopressin, plasma proteins and hematocrit.
The results showed that the hematocrit and total plasma protein concentrations were significantly higher when the goats received butorphanol, but there were no differences in the concentrations of plasma cortisol and vasopressin between treatments. However, there were great individual differences.
In conclusion, the kinetics, physiology and behavior of the goats after butorphanol administration indicate that butorphanol may be an appropriate drug and analgesic for goats. However, more studies need to be performed.

Main title:Fysiologiska förändringar vid administration av butorfanol till friska getter
Subtitle:Physiological changes in healthy goats when administered butorphanol
Authors:Andersson, Felicia
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Butorfanol , Fysiologi, Get, Hematokrit, Kortisol, Plasmaprotein, Vasopressin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-997
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-997
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2012 09:38
Metadata Last Modified:07 Oct 2012 08:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics