Home About Browse Search
Svenska


Robertsson, Ulrica, 2016. Kotrafik under betessäsongen i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
176kB

Abstract

I ett automatiskt mjölkningssystem är en välplanerad kotrafik en förutsättning för att korna ska uppsöka mjölkningsenheten flera gånger per dygn. I Sverige är det lagkrav på att mjölkkor ska ha tillgång till utevistelse under betessäsongen. Detta gör det angeläget att kotrafiken fungerar väl för att automatisk mjölkning ska kunna kombineras med bete. Det kan vara en utmaning för lantbrukaren då korna under betessäsongen i större utsträckning synkroniserar sitt beteende vilket får följder som sänkt mjölkningsfrekvens, längre mjölkningsintervall och lägre utnyttjandegrad av mjölkningsenheten. För att upprätthålla samma höga produktionsnivå som under inomhussäsongen är det viktigt att ta hänsyn till de faktorer som motiverar korna att röra sig mellan ladugård och betesfålla. Det kan handla om vallgatans utformning, avståndet korna behöver gå mellan ladugård och bete, betets kvalitet, tillgång till vatten, grad av utfodring inomhus och vädret. Utöver dessa faktorer kan verktyg som kontrollerat utsläpp, justering av mjölkningstillstånd och betesstrategi användas för att dirigera kotrafiken i önskad riktning. Då ingen gård är den andra lik finns det många olika lösningar på hur kotrafiken organiseras. Som gemensam nämnare bör kotrafiken grunda sig på kornas beteende och rörelsemönster, övervakning av detta under hela betessäsongen kan ge information om vad korna föredrar. En flexibel plan kan då upprättas över hur kotrafiken ska organiseras på bästa sätt.

,

In an automatic milking system a well-organized cow traffic is a prerequisite for the cows’ voluntary visits to the milking robot several times a day. In Sweden there is a legal requirement that dairy cows must have access to pasture during the grazing season. In combining automatic milking and grazing it is important with a well-functioning cow traffic but this can be a challenge for the farmer. Compared with the indoor period, during the grazing season the cows synchronize their behaviour to a larger extent and that usually has a negative impact on the milking frequency, milking interval and utilization of the milking robot. To maintain a high production level even under the grazing season it is important to take into account the factors which motivate the cows to move between the barn and the pasture. The motivation can be affected by the design of the cow lane, distance, pasture quality, location of drinking water, forage supplementation in the barn and the weather. In addition, tools like controlled pasture let-out, adjustment of milking permission and grazing strategy can be used to direct cow traffic in the desired direction. Since every farm is unique there are many different solutions on how to organize cow traffic. However, it must always be based on the cows’ natural behaviour and movements, and therefore, the farmer should monitor changes in behaviour during the grazing season to get information about what the cows prefer. A flexible plan can then be implemented to organize cow traffic in the best way as the season progresses and conditions vary.

Main title:Kotrafik under betessäsongen i automatiska mjölkningssystem
Authors:Robertsson, Ulrica
Supervisor:Spörndly, Eva and Knicky, Martin
Examiner:Olofsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:570
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkningsrobot, bete, mjölkningsfrekvens, mjölkningsintervall, mjölkkor, beteende, planering, milking robot, grazing, milking frequency, milking interval, dairy cows, behavior, management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5487
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5487
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2016 13:13
Metadata Last Modified:22 Jun 2016 13:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics