Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Markus, 2013. Kotrafik med mjölkrobot och bete . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
126kB

Abstract

Kor har hög motivation för att beta och om de gör det så blir de rörligare i kroppen och antalet problemkor och dödsfall sjunker. Dessutom kan bete ge bra ekonomi eftersom foderåtgången inomhus blir lägre och korna håller sig friskare. Problemet är att många europeiska mjölkproducenter med mjölkrobot väljer att ha korna inne eftersom de inte litar på att alla kor kommer in och mjölkar. Försenade mjölkningar leder till sänkt mjölkproduktion och högre celltal. Orsaken till att det blir problem är antagligen att motivationen för att mjölka är låg i jämförelse med att beta eller vara tillsammans med de andra korna i hagen. Produktionsbete ger mer mjölk än rastbete eftersom korna har tillgång till foder även när de är ute i hagen. När man släpper på nytt bete så är korna gärna där och betar. Denna drivkraft går att utnyttja för att få korna genom mjölkroboten om man byter betesfålla ofta eller sätter en selektionsgrind som hindrar kor som behöver mjölkas att gå ut. Även foder gör korna motiverade att gå in och mjölka men det hjälper inte att avstå från att ge dem vatten utomhus då det inte gav fler mjölkningar. Långa avstånd kan ge färre mjölkningar eftersom korna inte gillar att lämna flocken. Det kan leda till att många kor kommer in samtidigt och mjölkfållan blir full av kor vilket leder till ökad stress. Då kan det vara bra om man prioriterar kor som verkligen är dags att mjölka, kanske genom att tillfälligt förlänga mjölktillståndet i besättningen så att mjölkroboten blir ledig oftare.

,

Cows like to go on pasture and when they do so they are more alert and the number of problem cows and deaths drop. Pasture can also give a good economy because it’s cheaper than feeding indoors and the cow are healthier. Many European farmers with automatic milking have the cows indoor because they don’t trust that the cows come in voluntarily to be milked. Many hours between milkings leads to lower milk production and a higher cell number. The reason for this problem is probably the motivation for milking is low compared with grazing or being with other cows. Good pasture gives more milk because the cows can eat even when they are outdoors. Cows increase their intake of grass when the farmers give new pasture. This motivation can be used when it’s time for the cow to go to the automatic milking unit if the farmer changes pasture often or has a selection unit that prevents the cow from going out when it’s time for milking. Feed offered indoors can be a resource to motivate cows to actively moves between the pasture and the barn. An experiment where cows with water only indoors were compared with cows had water both indoors and on pasture showed that water only indoors did not lead to more milkings. Long distances sometime leads to less frequent milking because cows synchronize their behavior and like to be with each other. This is the reason too many cows came to the barn at the same time and many cows come to the waiting area at the same time. When it’s happen it can be good ideas to temporarily extend the minimum milking interval so the important cows to be milked now, more easily can come to the automatic milking unit.

Main title:Kotrafik med mjölkrobot och bete
Authors:Karlsson, Markus
Supervisor:Spörndly, Eva
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:438
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:kotrafik, bete, automatisk mjölkning, motivation, mjölkfålla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2429
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2429
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2013 11:20
Metadata Last Modified:25 Jun 2013 11:20

Repository Staff Only: item control page