Home About Browse Search
Svenska


Lenngren Hysing, Paulina, 2013. Från antibiotika till probiotika för bibehållen produktivitet inom grisproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
362kB

Abstract

För att få en uppfattning över vilket stadium forskningen om probiotika i grisproduktionen befinner sig idag och huruvida probiotika är en möjlig ersättning för antibiotika har här försök från sex olika vetenskapliga artiklar sammanställts och utvärderats. En orsak till det ökande intresset för probiotika är det växande problemet med resistens mot antibiotiska tillväxtfrämjare inom grisproduktionen. Probiotika har funnits länge men dess effekter har inte varit helt vetenskapligt säkerställda. Detta har lett till felaktig marknadsföring och en uppfattning om att dess påstådda effekter beror på slump eller placebo. Några preparat används redan i kommersiell produktion men de har inte fått samma globala spridning som antibiotika. Effekterna som påvisades i dessa studier var bland andra högre tillväxt, lägre förekomst av diarré, större motståndskraft mot patogener, ökat uttryck av inflammatoriska cytokiner i tunntarmen samt längre tarmvilli. Detta tyder på att probiotika faktiskt har önskvärda effekter som liknar de som tillväxtfrämjande antibiotika har. Mer forskning behövs dock angående exakta funktioner och samspelet mellan probiotika och andra organismer och substanser. Möjligheten att få probiotika godkänt som läkemedel istället för fodertillskott kunde vara ett alternativ. Detta skulle stärka trovärdigheten och underlätta marknadsföring och användning i framtiden.

,

To get an overview of today’s research according probiotics in pig production and to investigate if probiotics have the possibility to replace antibiotics as growth promoters this review compiles and evaluates the results from six different scientific studies. The reason for the growing interest in probiotics is the evolving problem of antibiotic resistant bacteria. Probiotics have been around for a long time but their effects have not yet fully been scientifically evaluated. This has led to improper marketing and scattered perceptions about the actual benefits of probiotics. Some probiotic products are already in use in commercial pig production but have not yet received the same global recognition as antibiotics. The probiotic effects shown in the studies of this review include improved growth, lower incidence of diarrhoea and greater and greater resistance to pathogens. Other potentially probiotic effects were; increased expression of pro-inflammatory cytokines in the small intestine, and higher intestinal villi. This suggests that certain probiotic products actually have desirable effects comparable to those of growth promoting antibiotics. More research is however required regarding the precise functions and interactions with other organisms and substances. The possibility to get probiotics approved as drugs instead of feed supplements could also be considered. This would strengthen the credibility and facilitate the marketing and use in the future.

Main title:Från antibiotika till probiotika för bibehållen produktivitet inom grisproduktionen
Authors:Lenngren Hysing, Paulina
Supervisor:Håkansson, Sebastian
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2013:10
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:gris, probiotika, antibiotikaresistens, tillväxt, mag-tarmkanal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2760
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal physiology - Growth and development
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 09:42
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 09:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics