Home About Browse Search
Svenska


Clemensson Lindell, Ida, 2013. Phenotyping of Bali cattle and interviewing farmers in Indonesia - a minor field study. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
553kB

Abstract

Among the Indigenous cattle breeds in Indonesia, the Bali cattle is the most preferred by small farmers. The Bali cattle is a beef breed, and is considered to have several advantageous characteristics and to be well adapted to the country’s harsh environmental tropical conditions with drought and rain. The main aim of this project was to phenotype of Bali cattle from different locations in order to identify and document diversity within the Bali cattle breed based on their observable characteristics, to compare cattle from different areas and production systems to see the effect of management on phenotype. In this study, 107 cows and bulls of the breed Bali cattle, from Kalimantan, Sumatra, Lombok and Bali were phenotyped. According to directions from the Food and Agriculture Organization (FAO) measurements were taken with focus on body length, height at withers, chest girth, ear length, horn length, muzzle circumference, body weight and pelvic width. Hairs from the tails were collected for future preparation of DNA. The farmers at each location were interviewed about management, breeding and production. Correlations between the linear measurements were analyzed and animals from the different locations were compared to each other with regards to the mean values of the linear measurements. The results from the statistical analyses were analyzed together with the results from the interviews to examine whether the differences between locations could be due to management or also have a genetic background. The breeding strategies and management of genetic resources in the rural villages were also investigated. The results indicated that differences in size between cows from Kalimantan, Sumatra and Lombok were more likely to be the result of management, whereas size differences between bulls from Bali and Lombok could be the result of both management and genetic factors. Interviews revealed problems with inbreeding and lack of knowledge regarding breeding and breeding strategies in all villages which could pose a future threat to the genetic diversity of the Bali cattle breed.

,

Bland Indonesiens inhemska nötkreatursraser föredrar majoriteten av lantbrukarna Bali-kon, en köttras som anses ha många fördelaktiga egenskaper samt är väl anpassad till landets hårda tropiska klimat och miljöförhållanden med torka och regn. Syftet med den genomförda studien var att fenotypa Bali-kor från olika geografiska platser för att dokumentera utseendemässig variation inom rasen samt jämföra djur mellan olika platser och skötselsystem för att se hur dessa faktorer påverkar fenotypen. Sammanlangt fenotypades 107 kor och tjurar av rasen Bali-ko med ursprung från följande fyra olika regioner i Indonesien: Kalimantan, Sumatra, Lombok och Bali. Enligt riktlinjer från Food and Agriculture Organization (FAO) togs linjära mått för kroppslängd, mankhöjd, bröstkorgens omkrets, öronlängd, hornlängd, mulens omkrets och bäckenets bredd. Även kroppsvikten uppskattades med hjälp av ett kalibrerat viktmåttband. Svanshårstrån samlades in för preparation av DNA i syfte att användas i framtida forskning. Lantbrukare intervjuades i varje by som besöktes för att få mer information om bland annat skötsel, produktion och avel. Resultaten analyserades genom att studera korrelationer mellan de olika linjära måtten samt jämföra medelvärden hos djuren från de olika platserna. Resultaten från de statistiska analyserna kombinerades med resultaten från intervjuerna för att undersöka om storleksskillnader hos djuren mellan de olika platserna kunde bero på skötsel och/eller ha en genetisk bakgrund. Även avelsstrategier och hantering av djurens genetiska resurser i byarna undersöktes. Resultaten indikerade att storleksskillnader mellan kor från Kalimantan, Sumatra och Lombok troligtvis var ett resultat av olika skötsel medan storleksskillnaden mellan tjurar från Bali och Lombok kunde tänkas vara resultatet av skötsel men även ha en genetisk bakgrund. Svaren på intervjufrågorna indikerade problem med inavel hos djuren i byarna samt bristande kunskap om avel och avelsstrategier, vilket skulle kunna innebära ett framtida hot mot Bali- kons genetiska mångfald.

Main title:Phenotyping of Bali cattle and interviewing farmers in Indonesia - a minor field study
Authors:Clemensson Lindell, Ida
Supervisor:Andersson, Göran and Svensson, Emma
Examiner:Berglund, Britt
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:424
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Phenotyping, Indonesia, Bali cattle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2873
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:25 Oct 2013 13:58
Metadata Last Modified:15 Apr 2014 23:15

Repository Staff Only: item control page