Home About Browse Search
Svenska


Östlund, Therese, 2013. IgG-koncentrationen i plasma hos spädkalvar i förhållande till kvaliteten hos den första råmjölken och kalvarnas hälsa och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

Det sker ingen överföring av immunglobuliner från modern till fostret via placentan hos nötkreatur, istället tillförs immunglobulinerna till kalven genom höga koncentrationer i de första dagarnas råmjölk. För att uppnå en god immunisering är det viktigt att kalven så snart som möjligt efter födseln utfodras med råmjölk av hög kvalitet. De tre faktorer som anses ha störst påverkan på kalvens immunisering är koncentrationen av IgG i råmjölken, mängden konsumerad råmjölk och tidpunkten för första råmjölksgivan. Det finns även indikationer på att det finns skillnader mellan olika raser vad gäller kvaliteten på råmjölken och kalvens upptag av IgG. Den allmänna uppfattningen är att IgG-koncentrationen i plasma påverkar kalvens hälsa och tillväxt genom att kalvar med låga IgG-koncentrationer oftare drabbas av sjukdomar vilket indirekt kan leda till sämre tillväxt. I denna studie ingick både SRB-djur och SH-djur, vilket gav möjlighet att undersöka eventuella rasskillnader. Råmjölkens sammansättning och densitet samt IgG-koncentrationen i kalvarnas blodplasma analyserades. Även andra faktorer såsom tidpunkt för första råmjölksgiva, mängd konsumerad råmjölk och tillväxt registrerades. Det fanns inga samband mellan IgG-koncentrationen i första råmjölksgivan och koncentrationen av IgG i kalvens plasma, inte heller resulterade en tidigt utfodrad första råmjölksgiva i en hög IgG-koncentration. Inga signifikanta rasskillnader fanns mellan SRB och SH, varken för råmjölkskvalitet eller för koncentration av IgG i plasma. Inte heller fanns några uppenbara samband mellan IgG-koncentrationen i plasma och kalvhälsan, oavsett IgG-koncentration var förekomsten av diarré jämförbar bland kalvarna. Vad gäller IgG-koncentrationens påverkan på tillväxten fanns en effekt under den första levnadsmånaden. I denna undersökning ingick dock ett relativt litet antal kalvar och för mer tillförlitliga resultat hade det varit önskvärt med ett större antal djur.

,

In cattle there is no transmission of immunoglobulins from the mother to the fetus through the placenta. Instead there is a high concentration of immunoglobulins, especially IgG, in the colostrum. To achieve a high immunization, it is important that the newborn calf is supplied with high quality colostrum as soon as possible after birth. The concentration of IgG in colostrum, the amount of colostrum fed and the time for first feeding are the three factors that are considered to have the greatest impact on the concentration of IgG in the calf. There are indications of differences between breeds in the quality of the cow´s colostrum and in the calf´s efficiency of absorption. The concentration of IgG is assumed to have a large influence on calf performance and health, and calves with low IgG-concentrations are considered to be more susceptible for disease and illness, which is believed to have a negative impact on performance. Cows and calves of both Swedish Red (SRB) and Swedish Holstein (SH) breed were used in this study, which gave the opportunity to investigate breed differences. The composition and density of the colostrum and the concentration of IgG in calf plasma was analyzed. Also other factors like time between birth and first feeding, the amount of colostrum consumed and weight gain were recorded. There was no impact of consumed amount of IgG or the calf´s age at the time for first feeding on the concentration of IgG in calf plasma. No differences were found in colostrum quality and concentration of IgG in plasma between breeds. Regardless of IgG-concentration, the incidence of diarrhea the first four weeks was equal for all calves. There was an impact of plasma IgG-concentration on weight gain the first four weeks, where calves with low IgG-concentrations had a lower weight gain. However, the number of animals in this study was few and data from a larger number of animals would be required to achieve more reliable conclusions.

Main title:IgG-koncentrationen i plasma hos spädkalvar i förhållande till kvaliteten hos den första råmjölken och kalvarnas hälsa och tillväxt
Authors:Östlund, Therese
Supervisor:Olsson, Ingemar and Andrée, Lisa
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:408
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Kalvar, Råmjölk, Immunglobuliner, Densitet, Kolostrometer, Kalvhälsa, Tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1997
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1997
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:25 Jan 2013 15:42
Metadata Last Modified:25 Jan 2013 15:42

Repository Staff Only: item control page