Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Sofia, 2011. Infektionssjukdomen kolibacillos hos värphöns : orsaker till uppkomst och åtgärder för reducerad utbrottsrisk . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
158kB

Abstract

Förekomsten av sjukdomen kolibacillos har ökat inom besättningar med värphöns. Utbrott av sjukdomen orsakar ekonomiska förluster inom alla produktionsgrenar av fjäderfä. Ett samband kan ses mellan ökningen av antalet kolibacillos-utbrott och den ökade andelen frigående besättningar. Flertalet parametrar i hönsens omgivande stallmiljö inverkar på känsligheten för infektion. Producenten bör lägga vikt vid att kontrollera ventilationen i stallet för att hålla kontroll på ammoniak, damm, luftflöden, luftfuktighet och temperatur, vilka samtliga inverkar på spridningen och infektionspotentialen hos sjukdomsframkallande sk. patogena Escherichia coli (E. coli). I frigående system bör även beläggningsgrad och ströbäddens kvalité kontrolleras. Behandlingsmetoder som vaccin och antibiotika har inte visat sig effektiva som motverkande behandling. Det forskas dock mycket på nyttjandet av preparat som gynnar utvecklandet av en normal tarmflora hos unga fåglar och ger en reducerad förekomst av patogener. Genom att i tidigt stadium motverka utvecklandet av en ogynnsam tarmflora samt hålla noggrann kontroll på inverkande parametrar som bidrar till ökad spridning av patogener bör förekomsten av kolibacillos-utbrott kunna reduceras.

,

The presence of the disease colibacillosis has increased in flocks with laying hens. Outbreaks of the disease cause economic losses in all stages and branches of poultry production. A connection can be seen between the increase in number of outbreakes of colibacillosis and the increased proportion of hens in loose housing systems. A number of parameters in the stables have an environmental impact on susceptibility for infection. The producer should pay attention to ventilation control in the stable to keep control of ammonia, dust, air flow, humidity and temperature, all of which affect the spread and infection potential of pathogen forms of Escherichia coli (E. coli). In loose housing systems attention also should be paid to stocking densities and the quality of the bedding material. Treatments like vaccines and antibiotics have not been proven effective as reactive treatment. Research is made on the use of treatments that favours the development of a normal intestinal flora in young birds and provide a reduced presence of pathogens. By early counteraction to the development of an unfavourable intestinal flora and by paying careful attention to the influential parameters which contribute to the spread of pathogens, the presence of colibacillosis outbreaks could be reduced.

Main title:Infektionssjukdomen kolibacillos hos värphöns
Subtitle:orsaker till uppkomst och åtgärder för reducerad utbrottsrisk
Authors:Holmberg, Sofia
Supervisor:Jönsson, Lotta
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:349
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Avian Pathogenic Escherichia coli, (APEC), kolibacillos, värphöns, ammoniak, damm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2011 08:18
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page