Home About Browse Search
Svenska


Kangas, Niina, 2011. Giftiga växter för hästar på sommarbete. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
681kB

Abstract

Växter kan innehålla många olika typer av giftiga substanser vilket kan göra det svårt för en veterinär att fastställa diagnos och vilket botemedel som ska användas vid förgiftning. En av de vanligast förekommande giftiga substanserna inom växtriket är alkaloider. Idegran, odört och stånds innehåller alkaloider som påverkar nervsystem, lever och hjärta. Glykosider är en annan typ av giftig substans som t. ex kan påverka hjärtat och ge skador vid hudkontakt. Fingerborgsblomma är ett exempel på en växt som innehåller glykosider. Tanniner som exempelvis finns i ek, kan skada tarmslemhinnan, levern och njurarna. Växter som innehåller polyyner påverkar bland annat centrala nervsystemet och kan hittas i exempelvis sprängört som orsakat många förgiftningsfall. I växter kan det även finnas andra giftiga substanser, som t. ex nitrat/nitrit, oxalater, furokumariner, flyktiga oljor och thiaminaser. Symtom på förgiftning sker ibland fort, inom 15 min, medan hästar i andra fall kan bli exponerade för giftiga substanser under en längre period innan symtom på förgiftning inträder. Slutsatser från denna litteraturstudie är att många växter skapar förgiftning i både torrt och färskt tillstånd, samt att en del växter behöver konsumeras i större mängd än andra för att förgiftning ska uppstå. Därför är det viktigt att hästägare inspekterar sina hagar och inventerar växter som finns där samt lär sig vilka som är farliga, så att förgiftning så långt som möjligt kan undvikas.

,

Plants can contain many different toxic substances making it hard for the veterinarian to establish a correct diagnosis when a horse is intoxicated and also which cure to use. One of the most common toxic substances in plants is alkaloids. Yew, poison hemlock and common ragwort contain alkaloids that affect the nervous system, liver and heart. Glycoside is another toxic substance that can affect the heart and cause damage to skin upon contact. Foxglove is a plant that contains glycosides. Tannins which can hurt the intestinal mucosa, liver and the kidneys can be found in oak. Polyynes which can be found in cowbane, affecting the central nervous system, can cause fatal intoxications. Plants can also contain toxic substances like nitrate/nitrite, oxalate, furocoumarins, essential oils and thiaminases. Symptoms of intoxication can sometimes occur fast (within 15 min) and sometimes horses has to be exposed for toxic substances under a longer period before any clinical signs of poisoning can be noticed. Conclusions from this literature study are that many plants can cause intoxication both in fresh and dried state. Sometimes the horse has to consume more of certain plants than others before symptoms occur. Therefore it is important that horse owners inspect their pastures and surveys plants and learns which of them are toxic, so that a potential poisoning can be avoided.

Main title:Giftiga växter för hästar på sommarbete
Authors:Kangas, Niina
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner: Pettersson, Hans
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:345
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Giftiga växter, Sommarbete, Hästar, Alkaloider, Glykosider, Nitrat/Nitrit, Oxalater, Fotosensibilitet, Flyktiga oljor, Thiaminas, Tanniner, Polyyner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-258
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-258
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2011 14:35
Metadata Last Modified:11 Jul 2024 10:38

Repository Staff Only: item control page