Home About Browse Search
Svenska


Stolt, Linnéa, 2014. Jäst i grönmassa för ensilering : en undersökning på svenska gårdar. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
259kB

Abstract

Oönskade mikroorganismer som jäst och mögel finns naturligt på grönmassan som körs in från åkern. Det är viktigt att minska antalet av dessa eftersom foderkvalitén kan påverkas
negativt. Ett sätt att göra detta är att konservera grönmassan genom ensilering. Ett fenomen som kan uppkomma när silon öppnas är varmgång i ensilaget, och jäst anses vara den initierande faktorn till detta. Genom att jästen respirerar glukos och laktat och producerar koldioxid, vatten och värme sänks den näringsmässiga kvalitén på fodret, pH höjs och fodret blir varmt. Eftersom olika jästarter har olika egenskaper är det viktigt att veta vilka som finns närvarande innan, under och efter ensilering. Mängden jäst som finns på grönmassan kan
också variera. Därför var syftet med denna studie att bestämma fältfloran av jäst i grönmassan på 15 olika gårdar runt om i Sverige. Vidare studerades hur mängden jäst påverkas av olika managementfaktorer och förhållanden vid skörd. Samband mellan olika managementfaktorer samt förhållanden under skörd och mängden jäst studerades också.
De vanligaste arterna som hittades var alla av släktet Cryptococcus, som generellt inte anses vara bidragande till varmgångsprocessen eftersom dessa inte kan fermentera laktat. De olika arterna var jämnt spridda mellan de olika gårdarna. Grönmassan från andra skörden tenderade
ha en högre mängd jäst jämfört med grönmassan från förstaskörden och mängden jäst tenderade att öka med ökad vallålder. För att få ökad kunskap om vilka jästarter som initierar varmgång vid uttag rekommenderas vidare forskning där även de jästarter som överlever ensileringen analyseras.

,

Undesired microorganisms like yeast and mould are present on the green forage at harvest. A successful ensiling based on lactic acid producing bacteria may reduce the number of
detrimental microorganisms that affects the fodder quality negatively. Yeast may however survive during the storing period and is considered to be the initiating factor of aerobic deterioration of the silage after opening the silo. By respiring glucose and lactate, producing carbon dioxide, water and heat, the quality of the feed is lowered with increased pH, heating of the forage and further deterioration by mould and aerobic bacteria starts. The purpose of this study was to screen the field flora of yeast in fresh grass at 15 different farms in different
parts of Sweden, and to analyze connections between different management factors and yeast counts.
The most common species that were found were all from the genus Cryptococcus. These species are however generally not considered to be involved in aerobic deterioration since they lack the ability to ferment and assimilate lactate. The species identified were rather evenly spread over all farms in the study. A tendency could be seen for yeast counts to be higher in the second harvest compared to the first harvest, and also to increase with increased sward age. To gain more knowledge about yeast species that initiate aerobic deterioration, further research involving determination of yeast species surviving the ensiling period is recommended.

Main title:Jäst i grönmassa för ensilering
Subtitle:en undersökning på svenska gårdar
Authors:Stolt, Linnéa
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Cecilia, Müller
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:473
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Vallfoder, Ensilage, Varmgång, Lagringsstabilitet, PCR
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3289
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3289
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2014 13:37
Metadata Last Modified:16 Jun 2014 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics