Home About Browse Search
Svenska


Ehrenkrona, Wilhelmina, 2017. Hormonella mönster under brunstcykel, tidig dräktighet och skendräktighet hos gris och hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
512kB

Abstract

Hund och gris är båda vanliga djurslag i Sverige, båda är intelligenta och sociala djur. De föder flera ungar per kull. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka om det finns likheter i hormonella mönster och fysiologiska händelser under brunst-cykel och tidig dräktighet, samt om skendräktighet finns hos de båda djurslagen. Den största och tydligaste skillnaden mellan djurslagen är hundens anöstrusperiod, en in-aktiv period mellan ägglossningarna som är något som inte finns hos gris. Andra skillnader är embryonas tidiga utveckling under de första veckorna av dräktigheten där djurslagen skiljer sig, och att hundar naturligt drabbas av skendräktighet, medan skendräktighet hos gris enbart uppkommer av patologiska orsaker eller induceras i vetenskapliga studier. Grisen har en tydlig och vedertagen signal för dräktighet från det östrogen som produceras av embryona så kallad maternal recognition of preg-nancy (MRP), medan det ännu inte har hittats någon liknande signal hos hund. När det kommer till hormonnivåer under brunstcykeln så skiljer sig mönstren för proges-teronnivåerna, hos hund börjar progesteron öka redan strax innan toppen av luteini-serande hormon (LH), medan hos gris börjar progesteronet inte öka förrän ett par dagar efter ägglossningen, då gulkroppen börjat utvecklas. Hos gris kan man se två toppar av follikelstimulerande hormon (FSH) i samband med LH-toppen, en strax innan och en i samband med ägglossningen något dygn efter LH-toppen. Hos hund ser man bara en FSH-topp strax efter LH-toppen, även där troligtvis i samband med ägglossningen, en tidigare FSH-topp går att se, men då mot slutet av anöstrus. Min slutsats utifrån detta är att det finns likheter mellan djurslagen, men också tydliga skillnader, vilket begränsar möjligheten att jämföra dem med avseende på hormonella mönster och reproduktionsprocesser.

,

Dogs and pigs are both common domestic species in Sweden, they are both intelligent and social animals, and both give birth to litters consisting of several offspring. The aim of this literature study was to examine whether the similarities include endocrine patterns and physiological changes during the oestrous cycle and early pregnancy, as well as pseudopregnancy. The most notable difference between the species is the an-oestrus period found in dogs, an inactive period between ovulations, not found in pigs. Other differences found are the early embryo development which differ between the species as well as pseudopregnancy, a state often occurring naturally in dogs, but not found in pigs unless it is pathological or induced in scientific studies. Pigs have a well known signal of pregnancy in the estrogen produced by the embryos, the so called maternal recognition of pregnancy (MRP), while the signal in dogs has yet to be found. When it comes to hormonal changes during the oestrous cycle, there is a difference in the pattern of progesterone concentrations, where progesterone levels in dogs start to rise even before the surge of luteinizing hormone, LH, while proges-terone levels in pigs remain low until a couple of days after ovulation, when the cor-pus luteum has started to develop. In pigs, it is possible to see two pulses of follicle-stimulating hormone (FSH) associated with the LH-surge, one before the surge and one pulse a day after, in association with ovulation. Dogs on the other hand, only have one FSH pulse associated with the LH-surge, occurring after the surge, probably associated with ovulation. There is however one earlier pulse of FSH, but it occurs during late anoestrus. In conclusion, I would say that there are similarities between the species, but the differences are clear, limiting the possibilities to compare their hormonal patterns and reproductive processes.

Main title:Hormonella mönster under brunstcykel, tidig dräktighet och skendräktighet hos gris och hund
Authors:Ehrenkrona, Wilhelmina
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Wistedt, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:hund, gris, brunstcykel, hormoner, tidig dräktighet, skendräktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6533
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6533
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 11:09
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 11:09

Repository Staff Only: item control page