Home About Browse Search
Svenska


Odmark, Isabella, 2017. Förutsättningar för selektion och bedömning av temperament hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
840kB

Abstract

Avel för temperament hos hästar är en aktuell fråga i flera länder. Temperament är
inkluderat i avelsmålet för flera raser, däribland den svenska varmblodiga ridhästen
men det finns idag inget enskilt test för att bedöma temperament. Det finns heller
ingen vedertagen definition av temperament vilket gör egenskapen svårt att bedöma.
Syftet med studien var att försöka ta reda på vilka möjligheter det finns att selektera
för temperament samt försöka ta reda på vilka aspekter man bör ta hänsyn till vid
utvecklandet av ett temperamentstest. För att det ska vara möjligt att selektera för
en egenskap krävs det att det finns genetisk variation och att arvbarheten är tillräckligt
hög. Egenskapen måste också gå att objektivt bedöma samt att resultaten ska
vara stabila över tid och i olika situationer. Rädsla, reaktionsförmåga, känslighet
och ridbarhet är egenskaper som anses definiera temperament hos häst. ”Novel
object test” används ofta för att bedöma temperament, men det finns även andra
tester. Vid testsituationen kan bland annat ryttaren och omgivningen påverka resultaten.
Mycket tyder på att det är möjligt att utveckla ett användbart temperamentstest
men det finns flertalet aspekter man bör ta hänsyn till för att göra testet tillförlitligt.

,

Breeding for temperament in horses is a live issue in several countries. Temperament
is included in the breeding goal for many breeds, including the Swedish warmblood,
but there is no well-defined way to assess temperament today. There is also
no clear definition for temperament which makes it hard to assess. The aim of this
study was to investigate the possibilities to breed for temperament and to find out
which aspects that are important when creating a temperament test. To make it possible
to select for temperament traits, genetic variation and heritability for the traits
are needed. Also, it must be possible to assess temperament in a relatively objective
way and the results from the test needs to be stable over time and in different situations.
Fearfulness, reactivity, sensibility and rideability are traits considered to influence
temperament in riding horses and that are possible to assess. One common
way to assess temperament is by novel object test, but there are also several other
ways to assess different traits. During the test situation, both the rider and environment
can affect the result. This study indicates that it is possible develop a useful
temperament test but there are many aspects that needs to be taken into consideration
to make the test reliable.

Main title:Förutsättningar för selektion och bedömning av temperament hos häst
Authors:Odmark, Isabella
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:514
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:temperament, bedömning, avel, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6523
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6523
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 11:37
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 11:37

Repository Staff Only: item control page