Home About Browse Search
Svenska


Grönvall, Antonia, 2013. Animal welfare in Ethiopia: handling of cattle during transport and operations at Kera Abattoir, Addis Abeba. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The main objective of this study was to evaluate animal welfare situation in Ethiopia during slaughter and to investigate chain activities between animal markets and Kera abattoir in Addis Abeba. In total, 442 animals were observed within 52 groups of cattle; both ox and
calves with different breeds. The study was divided into four different sets of data collection; behavioural observations, recording of slaughter process, observation during transport and interview. During the behavioural observations, an ethogram was used with 46 behaviours
observed, categorised into 5 different groups. The data was calculated using Excel and SAS.

The results indicated that a significant correlation (p-value<5%) between abusive handling “beating of body” (frequency 46%) and aggressive animal behaviour “aggressiveness” (frequency 23%). In the supply chain, distance between Kera abattoir and the eight, most
common markets, varied from <1 km to >600 km. To improve animal welfare and hence, Ethiopia’s agricultural sector, further studies must be made, with more detailed measurements such as heart rate, glycogen and pH-value.

,

Målet med den här studien var att undersöka dagens djurvälfärd på Kera abattoir i Addis Abeba, Etiopien. Målet var också att kartlägga transportkedjan av djur mellan slakteriet och djurmarknader runt om i Etiopien. Totalt observerades 442 djur, inom 52 grupper med både
oxar och kalvar av olika raser. Undersökningen delades upp i fyra olika steg; beteendeobservationer, observation av slaktprocessen, observation av transport samt en
intervju med en anställd på slakteriet. 46 olika beteenden observerades och delades in i fem olika grupper som definierades i ett ethogram och delades upp i fem olika grupper. Data beräknades sedan i Excel och SAS och resultaten visade signifikant korrelation (p-värde<5%)
mellan ”beat of body” (46% frekvens) och ”aggressiveness” (23% frekvens). I den kartlagda transportkedjan varierade avståndet mellan Kera abattoir och de åtta, vanligaste
djurmarknaderna, mellan <1 km till >600 km. För att förbättra djurens välbefinnande, och därmed Etiopiens jordbrukssektor, måste ytterligare studier göras med detaljerade mätningar såsom hjärtfrekvens, glykogen och pH - värde.

Main title:Animal welfare in Ethiopia: handling of cattle during transport and operations at Kera Abattoir, Addis Abeba
Authors:Grönvall, Antonia
Supervisor:Gebresenbet, Girma
Examiner:Udén, Peter
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:462
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Ethiopia, Cattle, Animal welfare, Animal handling, Animal behaviour, Slaughter, Animal transport, Supply chain
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2966
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2966
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Language:English
Deposited On:20 Dec 2013 15:12
Metadata Last Modified:27 Jan 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics