Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Camilla, 2011. Olika identifieringsmetoder för häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En säker identifiering av hästar är viktig när det gäller avel, spelsäkerhet, försäljning,
smittskydd och livsmedelssäkerhet. Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika
identifieringsmetoder med avseende på säkerhet och enkelhet vid avläsning, hållbarhet över
tid, som inte kan manipuleras, kostnader, arbetsmetoder och djurvälfärd. Chipmärkning och
frysmärkning är de identifieringsmetoder som används i Sverige idag. I denna studie har
också andra förekommande metoder såsom brännmärkning, tatuering och öronmärkning
studerats. Brännmärkning, chipmärkning och frysmärkning är säkra metoder vid avläsning, de
håller över tid och är svåra att manipulera. Tatueringar är svåra att manipulera men kan
däremot ändras över tid. Det negativa med frysmärkning och brännmärkning är att metoderna
ger reaktioner vid märkningstillfället som indikerar smärta. Frysmärkningen har inledningsvis
dålig synlighet, men detta borde inte utgöra något problem bland travhästarna. När det gäller
chipmärkning är det negativt att den metoden kräver utrustning vid avläsning. Vilken av de i
Sverige tillåtna metoderna som är bäst ur djurvälfärdssynpunkt är omöjligt att avgöra då inga
studier som jämför dessa två identifieringsmetoder har hittats. Det har heller inte klargjorts
om ekonomi och arbetsmetod skulle gynnas av att alla hästar i Sverige märktes med samma
system. Det skulle ur svensk synvinkel vara intressant med en sådan studie som klargör
djurvälfärdsaspekten, ekonomi och arbetsmetod.

,

An accurate identification of horses is important when it comes to breeding, gambling safety,
trading, disease control and food safety. The aim with this literature study was to compare
different identification methods in regard to safety and simplicity when reading, a method that
last over time, is hard to manipulate, costs, working methods and animal welfare.
Freezemarking and chipmarking are the methods used in Sweden today. This study also
includes other used methods as heatbranding, tattoo and earmarking. Heatbranding,
chipmarking and freezemarking are secure methods when it comes to reading, they last over
time and are hard to manipulate. Tattoos are hard to manipulate but they can change over
time. The negative aspect regarding freezmarking and heatbranding is that these methods give
reactions that indicate pain. The freezebrand has initially poor visibility, but it shouldn´t be a
problem for the trotters. The negative about chipmarking is that it requires equipment at
reading. Which method that is ultimate from an animal welfare point of view is impossible to
tell when no studies have been found that compare those two methods. It hasn’t been clarified
if economics and workingmethod would benefit if all horses in Sweden should use the same
brandingsystem. A study that looks at animal welfare, economics and working method would
be interesting from a Swedish point of view.

Main title:Olika identifieringsmetoder för häst
Authors:Mattsson, Camilla
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Mikko, Sofia
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:350
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Identifieringsmetoder, häst, säkerhet, smärta, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-405
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-405
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2011 08:25
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics