Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Thomas, 2015. Dairy waste - feed for fish?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
899kB

Abstract

Global meat production has increased dramatically in the last 50 years and along with this
growth, aquaculture has made a rapid development, now comprising 14.3 % of all meat
produced. The growing demand and desire for animal protein will become a real challenge in
the future, seafood derived from aquaculture may be a partial solution, showing positive effects
on both undernourishment and obesity in humans. But as with other types of animal production,
the most demanding challenge is feed supply, there is always the risk of feed ingredients
competing with foods for human consumption. In 2008, from major groups of fish and
crustaceans cultured, 64.4 % of the production was dependent on external feeds, of which
ingredients based on fish and other water-living animals comprised 15.4 %. Further
investigations showed that there are major differences in feed consumption (both type of feed
and amount) between species due to a wide diversity within their digestive systems and nutrient
requirements. Single cell protein (SCP) is a feed source with major potential for aquaculture,
supported by the fact that fish and crustaceans possesses the ability to degrade nucleic acids
(purines) more efficiently than other animals. A short review based on 10 earlier studies where
fish meal was substituted by yeast SCP showed mixed positive and negative results on growth;
more research is needed. A goal of this study was to produce SCP from dairy wastewater by
fermentation with the yeast Kluyveromyces lactis, and in the process also improve the
wastewater for biogas production. The results showed that there may be a beneficial effect for
biogas production, whereas the SCP production was less promising. The biomass increased by
57.84 % (after 30 hours of fermentation), which is positive. Though, further analysis of the
pelleted biomass indicated a decreasing concentration of crude protein per kg dry matter.

,

De sista 50 åren har den globala köttproduktionen ökat väldigt kraftigt. I anslutning till denna utveckling har aquakultur visat en mycket positiv tillväxt, idag utgör aquakultur 14,3% av allt kött producerat. Förutom ett ökat behov finns också en ökad efterfrågan på animaliskt protein
vilket kommer bli en stor utmaning i framtiden. Produktion av livsmedel från aquakultur kan vara en del av lösningen på problemet då tydliga positiva hälsoeffekter visats, både när det gäller undernäring och övervikt. Men precis som med andra typer av djurproduktion utgör också fodret här en stor utmaning, det finns alltid en risk för konkurrens med human konsumtion.
Tittar man på de mest odlade arterna av fisk och skaldjur 2008, var 64,4% av produktionen beroende av inköpt eller producerat foder. Fisk och andra vattenlevande organismer utgjorde då 15,4% av ingredienserna till dessa foder. Vidare undersökningar visade på stora skillnader i
foderkonsumtion mellan de odlade arterna, både vad gäller typ och mängd av foder. Dessa skillnader visade sig bero på variationer inom både digestionsfysiologi och näringsbehov.
Mikrobiellt protein utgör en foderkälla med stor potential inom aquakultur, detta baserat på att
fisk och skaldjur bryter ned nukleinsyror (puriner) effektivare än andra djur. En kort genomgång
av 10 tidigare studier där man testat att byta ut fiskmjöl mot mikrobiellt protein, visar både
positiva och negativa effekter på tillväxt; mer forskning behövs dock. Ett av målen med denna
studie var att undersöka möjligheten att producera mikrobiellt protein på mejeriavfall genom
fermentering, med hjälp av jästarten Kluyveromyces lactis. Förutom att producera mikrobiellt
protein, undersöks också om mejeriavfallet förbättrats med avseende på biogasproduktion.
Resultaten tyder på att det kan vara en fördel för biogasutbytet medan produktionen av
mikrobiellt protein verkar mindre lovande. Fermenteringen gav en ökning i biomassa på
57,84% (efter 30 timmar) vilket är positivt, vidare analyser av den pelleterade biomassan tyder
dock på en minskad koncentration av råprotein per kg torrvikt.

Main title:Dairy waste - feed for fish?
Authors:Eliasson, Thomas
Supervisor:Hedén, Su-Lin
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:531
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:dairy waste, waste water treatment, aquaculture, fish feed, yeast, SCP, kluyveromyces lactis, nucleic acid metabolism, digestive physiology of fish
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4735
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Fisheries and aquaculture - General aspects
Fisheries production
Language:English
Deposited On:20 Aug 2015 14:32
Metadata Last Modified:20 Aug 2015 14:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics