Home About Browse Search
Svenska


Lidholm, Lovisa, 2014. Våmacidos hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
472kB

Abstract

Våmacidos är ett sjukdomstillstånd som uppstår då våmmens pH sjunker under det normala. Sjukdomen kan delas in i akut- respektive subakut våmacidos, beroende på grad av pH sänkning. Våmmens mikroorganismer bildar flyktiga fettsyror (VFA) från kolhydrater. Vid våmacidos bildas mer VFA än normalt på grund av för hög konsumtion av lättsmälta kolhydrater (stärkelse), framförallt kraftfoder. Detta resulterar i att våmmens pH sjunker för mycket. Kraftfoder stimulerar inte idissling och salivering, vilket är kons egna buffertsystem, då saliven innehåller buffrande ämnen. Fodrets innehåll och struktur påverkar våmmens pH olika, beroende på innehåll av lättsmälta kolhydrater och partikel-storlek. En foderstat med hög andel neutral detergent fiber (NDF) gynnar våmmiljön och det sker inte en stor sänkning av pH. Vid akut våmacidos ses tydliga symtom, så som uttorkning, diarré och ett betydligt försämrat allmän-tillstånd. Subakut våmacidos kan vara svårt att upptäcka, men minskat foderintag och lägre fetthalt i mjölken kan observeras. Det finns flera sjukdomar som är kopplade till våmacidos, så som fetthaltdepression, fång och trumsjuka. Det förekommer flera sorters mätningar av våmmens pH för att diagnosera våmacidos. Flera av dessa är ekonomiskt och praktiskt sett inte tillgängliga i konventionella besättningar och används därför endast i forsknings-sammanhang. För att förebygga sjukdomen krävs en väl utformad foderstat och en fungerande utfodrings-strategi. Det är svårt att behandla akut våmacidos och därför har det oftast en dödlig utgång. Behandling av subakut våmacidos görs genom att sänka andelen kraftfoder.

,

Ruminal acidosis is a disease that occurs when the pH of the rumen falls under normal. The disease can be divided into acute- and subacute ruminal acidosis, depending on the level of pH reduction. Microorganisms in the rumen form volatile fatty acids (VFA) from carbohydrates. At a state of ruminal acidosis more VFA than normal is produced because of the high consumption of easily digestible carbohydrates (starch), mostly from concentrates. The result is a too large decline of the rumen pH. Concentrates doesn’t stimulate rumination and salivation, which is the cows own buffer system, since saliva contains substances of buffers. The content and structure of the feed affect pH of the rumen differently, depending on the content of digestible carbohydrates and particle size. Feed rations with a high proportion of neutral detergent fiber (NDF) benefit the environment in the rumen and does not implicate a decrease in pH. Acute ruminal acidosis has clear symptoms, such as dehydration, diarrhea and significantly reduced general condition of the cow. Subacute ruminal acidosis (SARA) can be difficult to detect, but reduced feed intake and lower fat content in the milk can be observed. There are several diseases that are related to ruminal acidosis, such as milk fat depression and laminitis. There are several kinds of measurements of pH in the rumen to diagnose ruminal acidosis. Some of these are economically and practically unavailable in conventional herds and therefore only used in scientific research. To prevent the disease a well composed diet and a good strategy of feeding are needed. To treat ruminal acidosis, a lowered proportion of concentrates is necessary.

Main title:Våmacidos hos mjölkkor
Authors:Lidholm, Lovisa
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Patel, Mikaela
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:472
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:försurning, utfodring, fullfoder, kraftfoder, pH, anpassningstid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3267
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3267
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2014 11:11
Metadata Last Modified:02 Jun 2014 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics