Home About Browse Search
Svenska


Gottfridsson, Amelie, 2009. Vallväxternas proteinfraktioner ur växtfysiologiskt perspektiv och betydelsen för idisslarens proteinförsörjning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
649kB

Abstract

Vallfodret utgör basen i idisslarens foderstat. Innehåll av råprotein är relativt högt i vallfodret men idisslaren har svårt att till fullo utnyttja det. Idisslarens proteintillförsel består av mikrobprotein som syntetiserats i vommen och foderprotein som passerat onedbrutet genom vommen. Den sistnämnda proteinkällan är speciellt viktig för högavkastande djur. Problemet med vallfodret är att det innehåller en betydande andel råprotein som lätt fermenteras i vommen. Förutsättningarna för att proteinet som bryts ner i vommen ska bli mikrobprotein är att nedbrytningen inte går för snabbt och att tillräckligt med energi finns tillgänglig. För att kunna optimera avkastningen med så liten kväveförlust som möjligt måste man veta hur stor andel av råproteinet som fermenteras i vommen och hur stor andel som passerar onedbruten förbi. I ”The Cornell Net Carbohydrate and Protein System” (CNCPS) delas kolhydrater och protein in i underenheter utifrån tillgänglighet i vommen och smältbarhetsegenskaper efter vommen. Därmed kan halten foder som bryts ner i vommen, passagehastigheten av osmält foder till tarmarna, och mängden omsättbar energi och tillgängligt protein förutsägas.

Proteinerna i växter finns huvudsakligen representerade i form av enzymer. Kväveinnehållet är högst i ungt spätt gräs och ökar vid intensiv kvävegödsling. Andelen vomlösligt kväve i färskt gräs ökar med ökande kväveinnehåll, vilket troligen beror på att andelen kväve i kloroplasterna och mitokondrierna är högre, och andelen förknippat med cellväggen lägre. Vid torkning av gräset orsakar växternas enzymer att andelen kvävekomponenter som bryts ner snabbt i vommen ökar, och vid ensilering blir en ännu större andel av kvävet lösligt. Då fuktiga förhållanden under torkning ökar proteolysen, är det viktigt med bra väder under torkningen för att minimera proteinnedbrytningen. Vid ensilering är dessutom en snabb pH-sänkning viktig. Om ensilaget förtorkas till en högre torrsubstanshalt minskar fermentationen av kvävekomponenter.

Main title:Vallväxternas proteinfraktioner ur växtfysiologiskt perspektiv och betydelsen för idisslarens proteinförsörjning
Authors:Gottfridsson, Amelie
Supervisor:Eriksson, Torsten
Examiner:Udén, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:vallväxter, idisslare, proteinfraktioner, växtfysiologi, CNCPS, protein, vallfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-36
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-36
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology and biochemistry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2009 11:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics