Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Klara, 2017. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
702kB

Abstract

Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi).
Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller
till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb
återhämtning. Sjukdomsförloppet går dock fort och utan behandling i tid riskerar man
att förlora både tackan och ofödda lamm. Därför är det av stort intresse att undvika
hypokalcemi. Hos högavkastande mjölkkor är problemet relativt vanligt (kalvningsförlamning)
och mycket forskning har bedrivits på kalciumbrist hos kor. Betydligt
mindre forskning har gjorts på får och därför är syftet med denna litteraturstudie att
skapa en överblick över faktorer som påverkar kalciumomsättningen hos tackor under
högdräktighet och tidig laktation, samt undersöka hur hypokalcemi kan undvikas.
Några av de metoder som används som förebyggande åtgärd för mjölkkor undersöks
med avseende på användbarhet för får.
För att upprätthålla vitala biologiska funktioner i kroppen måste koncentrationen
av kalciumjoner i blodet hållas på en stabil nivå. Detta sker genom upptag av kalcium
från födan via mag-tarmkanalen, genom utsöndring av kalcium via njurarna, samt
genom utbyte av kalcium mellan plasman och skelettet. Regleringen styrs hormonellt
och de viktigaste hormonerna för att undvika hypokalcemi är Parathormon (PTH)
och kalcitriol. Under sen dräktighet och tidig laktation ökar tackans kalciumbehov
kraftigt. Absorptionen från digestionskanalen hinner inte öka i samma takt, och en
ansenlig mängd kalcium tas från skelettet. Omsättningen av kalcium kan påverkas av
andra mineralämnen, så som fosfor och magnesium.
Att ge en mycket låg kalciumgiva tiden före förlossning eller att reglera balansen
mellan katjoner och anjoner är förebyggande strategier som tillämpas på mjölkkor.
Dessa tycks fungera fysiologiskt motsvarande för får, men vissa svårigheter kan finnas
med den praktiska tillämpningen inom svensk fårproduktion. Det vore intressant
med mer forskning om hypokalcemi under svenska betingelser.

,

Hypocalcemia (lack of calcium) can occur during late pregnancy and early lactation
in ewes. The disorder is characterised by loss of appetite, stiff gait, muscle tremors,
recumbency and coma. Intravenous injection of calcium results in an immediate response,
but due to the fast development of the disease, the risk of losing both the ewe
and her unborn lambs is high, if no treatment is undertaken. Hence, it is of great
importance to avoid hypocalcemia. The disorder is rather common for high yielding
dairy cows (milk fever) and substantial research has been performed on the subject.
Less research has been conducted on hypocalcemia in sheep. The aim of this literature
study is to create an overview of factors influencing the calcium metabolism in
the ewe during late pregnancy and early lactation and to investigate how to avoid
hypocalcemia. Some of the methods commonly used to prevent milk fever in dairy
cows are investigated according to application on sheep.
To sustain biologically vital functions in the body, the concentration of ionic calcium
in plasma must be kept on a constant level. This is achieved by absorption of
calcium from the intestine, by renal secretion and by continuous exchange of calcium
between plasma and bone tissue. The metabolism of calcium is hormonally regulated
and the major hormones involved in avoiding hypocalcemia are parathyroid hormone
(PTH) and calcitriol. The ewe’s requirement of calcium increases drastically during
late pregnancy and early lactation. The absorption from the intestine fails to increase
to the same extent and a large amount of calcium is obtained through bone resorption.
Other minerals such as phosphorus and magnesium can affect the metabolism of calcium.
Two preventative methods used in dairy cows are to give a very low amount of
calcium during late pregnancy or to regulate the balance between cations and anions.
These strategies seem to work accordingly on sheep, but there might be some difficulties
regarding the practical implication of these methods in Swedish sheep production.
More research on hypocalcemia under Swedish conditions would be of interest.

Main title:Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation
Authors:Karlsson, Klara
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Jonas, Elisabeth
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2017:1
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:kalciumbrist, hypokalcemi, mineralomsättning, fårproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6534
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6534
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 10:05
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 10:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics