Home About Browse Search
Svenska


Persson, Hanna, 2012. Can increased activity recorded with help of activity monitoring sensor indicate an upcoming calving?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The purpose of this study was to find out if motion movements, e.g. number of lying bouts and lying time with a registered activity monitoring sensor can detect an impending calving and thereby be used as a measure and an indicator for an upcoming calving. For this, automatically step sensors were used and were attached to one of the cows’ hind leg. The sensor registered the individual step and movement activity of the cow. The frequency of standing and lying time were registered in percent.

The study used 12 cows of the Simmental breed, all calved between November 5 to December 10, 2010. The cows were under the study housed in a cowshed with loose housing system, alley scrapers and calf hide where cows and calves could move freely. The cows were fed once a day and had ad lib access to silage.

In the study it was seen that the number of steps increased from 7 days before calving. One day before parturition the step activity further increased until parturition occurred. The results were independent of what lactation number the cows had. However, there was a significant difference in frequency between lying and standing time per day depending on parity. Older cows with 3-7 lactations with only one calf at parturition seemed to have more lying time, mean 57.4% per day compared with heifers, with only one calf at parturition, mean 44.8% lying time. Based on the results from the study the cow’s individual number of steps per day is the most reliable parameter to use when it comes to detect an impending calving.

,

Syftet med denna studie var att finna om rörelseaktiviteten i form av antal steg och liggtid med hjälp av en aktivitetsmätare kan upptäcka en påbörjad kalvning och därmed använda det som en indikator på en kommande kalvning. Till detta användes en aktivitetsmätare som monterades på kons ena bakben. Denna aktivitetsmätare mätte kornas individuella steg och rörelse-aktivitet samt frekvensen av stå och liggtid i %.

I studien användes 12 kor av rasen Simmental som alla kalvade mellan 5/11 till 10/12 – 2010. Korna inhystes under försöket i en ladugård med lösdrift med skrapgångar samt kalvgömma där kor och kalvar kunde röra sig fritt. Korna utfodrades en gång dagligen med fri tillgång på enbart ensilage.

I studien sågs det att antal steg ökade ifrån 7 dagar innan kalvning. Ett dygn innan kalvning sågs stegaktiviteten ytterligare öka fram till dess att kalvning skedde vilket var oberoende på vilket laktationsnummer kon befann sig i. Dock sågs skillnad i frekvens mellan ligg- och ståtid per dag beroende på vilket laktationsnummer kon hade. Äldre kor med 3-7 laktationer och enbart en kalv vid födsel sågs ha mer ligg- än ståtid, medel 57,4% och 42,6% per dag jämfört med kvigor, med enbart en kalv vid födsel, som hade en omvänd medel ligg- och ståtid 44,8% respektive 55,2% per dag. Utifrån studiens resultat ses att individens egna antal steg per dag är den mest säkra parametern att gå efter då det gäller att fastställa en tidpunkt för en kalvning.

Main title:Can increased activity recorded with help of activity monitoring sensor indicate an upcoming calving?
Authors:Persson, Hanna
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:367
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:cows, parturition, sensor, step, lying bout, natural behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1098
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1098
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:30 Apr 2012 10:15
Metadata Last Modified:30 Apr 2012 10:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics