Home About Browse Search
Svenska


Westberg, Mikaela, 2015. Diabetes hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
379kB

Abstract

Diabetes mellitus är en vanligt förekommande endokrin sjukdom hos hund som främst drabbar medelålders till äldre hundar. Sjukdomsförloppet yttrar sig i insulinbrist eller insulinresistens och symtomen kan vara allvarliga med ketoacidos men vanligast är ökad törst, ökad urinproduktion, viktminskning och sjukdomen kräver ibland livslång insulinbehandling. Rapporten behandlar diöstrusdiabetes, dräktighetsdiabetes och typ 1 diabetes. Diabetes är även vanligt hos människor, rapporten tar upp typerna som liknar sjukdomsförloppen hos hund, typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes. Diöstrusdiabetes är vanligt hos äldre intakta tikar och vanligare i Sverige än många andra länder på grund av den låga andelen kastreringar som utförs. Förekomsten av de olika typerna av diabetes hos tikar varierar mellan raser och i vissa raser som utvecklar diabetes är det nästan bara tikar som drabbas. Dräktighetsdiabetes är ovanligt hos hund och det finns endast ett fåtal studier på detta. Typ 1 diabetes hos människor är en autoimmun sjukdom medan studier på hund indikerar att den typen av diabetes inte verkar förekomma hos hundar. Mer studier krävs för att säkert identifiera om autoimmun diabetes kan drabba hundar. Behandlingarna hos hundar skiljer sig från varandra men den vanligaste åtgärden är kastration på intakta tikar. Mer forskning krävs för att förbättra behandlingsformerna för hundar med diabetes.

,

Diabetes mellitus is a common disease in dogs that mainly affects middle-aged to older dogs. The development of the disease expresses in insulin deficiency or insulin resistance and the symptoms may be severe with ketoacidosis but most common are increased thirst, increased urination, weight loss and sometimes results in lifelong insulin treatment. The report covers diestrus diabetes, gestation diabetes and type 1 diabetes. Diabetes is also common in humans, the report covers the types similar to the diseases developed in dogs, type 1 diabetes and gestational diabetes. Diestrus diabetes is common in older intact bitches and occurs more often in Sweden than in many other countries because of the low percentage of castration performed. The prevalence of diabetes with females varies between breeds and in certain breeds which develop diabetes, it is almost only females affected. Gestation diabetes is uncommon in dogs and there are only a few studies on this. Type 1 diabetes in humans is an autoimmune disease, but it does not appear to be so with dogs. Further studies are required to identify if autoimmune diabetes can affect dogs. The treatments with dogs are different from each other but the most common measure is castration in intact bitches. More research is required to improve treatment forms for diabetic dogs.

Main title:Diabetes hos hund
Authors:Westberg, Mikaela
Supervisor:Andersson, Göran
Examiner:Lindgren, Gabriella
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:467
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Diabetes mellitus, hund, diöstrus, dräktighet, progesteron
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2015 13:31
Metadata Last Modified:01 Jun 2015 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics