Home About Browse Search
Svenska


Björkengren, Julia, 2016. Assessment of donkeys' welfare in Addis Ababa and Ambo, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In Ethiopia, working donkeys provide an essential transport resource and the people in the poor communities are highly dependent on these animals. The donkeys are often owned by people who belong to the poorest section of society, which results in that the animals are forced to work hard without adequate resources as feed, water, veterinary treatment and appropriate loading equipment. Consequently, the working donkeys in Ethiopia suffer from multiple welfare problems. The main aim of this study was to perform an animal welfare assessment and analyse the prevalence of different health and behavioural problems of the working donkeys in the cities Addis Ababa and Ambo, Ethiopia. An animal welfare assessment protocol in line with Welfare Quality® was used to assess 84 pack donkeys. The donkeys living and working conditions were observed using a resource- and management-based protocol. Further, 22 donkey owners were interviewed regarding feeding, water and health care routines. The result showed that resources as water, feed and shade for the donkeys were lacking at markets and other work sites. Almost 30% of the working donkeys were apathetic and 23.8% were unresponsive. The majority of the donkeys were scored as thin with Body Condition Score (BCS) of 1 or as fair with BCS of 2. Bad coat and skin condition, lesions and eye abnormalities were the most prevalent health problems. Other welfare problems that had lower prevalence but probably caused pain for the donkeys were hoof problems, abnormal gait and back pain. In Ambo, it was common to treat sick and wounded donkeys with traditional remedies which could deteriorate the welfare of the donkeys. To improve the conditions for the working donkeys, it is important to enhance the knowledge of the owners and to improve the status for these animals.

,

I Etiopien är åsnor en mycket viktig resurs vid transport och åsnorna ägs ofta av människor som tillhör den fattigaste gruppen i samhället. Detta resulterar i att djuren måste arbeta hårt, ofta utan resurser som foder, vatten, veterinärvård, lämpliga seldon och annan utrustning som används under transport. Följaktligen leder detta till att åsnorna i Etiopien lider av ett flertal djurvälfärdsproblem. Syftet med denna studie var att utföra en djurvälfärdsbedömning och analysera vilka hälso- och beteende problem som kan vara vanligast förekommande hos arbetande åsnor i Addis Ababa och Ambo i Etiopien. Ett djurvälfärdsprotokoll i linje med Welfare Quality® användes för att bedöma 84 packåsnor. Åsnornas levnads- och arbetsförhållande observerades genom att använda ett resurs- och skötselbaserat protokoll. Totalt intervjuades 22 ägare till åsnorna angående deras rutiner kring utfodring, vatten och hälsovård till deras åsnor. Resultaten visade att resurser som foder, vatten och skugga till åsnorna var bristfällig på platser där åsnorna befann sig i väntan på att användas till transport. Apatiskt beteende observerades hos nästan 30% av åsnorna och 23.8% visade ingen respons på observatören. Majoriteten av åsnorna bedömdes som tunna eller med gott hull, med en hullbedömningspoäng mellan 1 och 2. Dålig päls- och hudkvalité, sår och ögonproblem var de mest förekommande hälsoproblemen. Andra hälsoproblem som inte observerades lika ofta, men som kan ha medfört smärta för åsnorna, var hovproblem, onormal gång och ryggömhet. I Ambo, var det mycket vanligt förekommande att använda traditionell medicinering av sjuka och skadade åsnor, vilket kan bidra till en försämrad djurvälfärd. För att förbättra situationen för arbetande åsnor i Etiopien är det framförallt viktigt att öka kunskapen om dessa djur hos ägarna och att höja åsnornas status.

Main title:Assessment of donkeys' welfare in Addis Ababa and Ambo, Ethiopia
Authors:Björkengren, Julia
Supervisor:Gebresenbet, Girma and Viksten, Sofie and Lidfors, Lena
Examiner:Berg, Lotta
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:647
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:welfare assessment, body condition score, working equines, Ethiopia, animal management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5674
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:22 Aug 2016 08:45
Metadata Last Modified:22 Aug 2016 08:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics