Home About Browse Search
Svenska


Lundvall, Josefine, 2013. Comparison of stable environment in prior approved and non-prior approved horse stables. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

To establish good horse welfare there are several factors that need to be considered. One important factor is the environment in which the horses are kept. In Sweden horses are stabled during long periods of time in the cold season and consequently the stable environment is even more important. The most essential environmental factors in a horse stable are ambient temperature, relative humidity (RH) and concentrations of contaminants in the stable air. The air in a horse stable contains dust, noxious gases, moulds and microorganisms which all can contribute to developing respiratory diseases in horses. In Sweden it is legislated that when a livestock building is erected, altered or extended it needs a prior approval from the County Administrative Board. The aim with the legislation is to approve the building from an animal welfare and animal health perspective and to prevent welfare issues.

The aim of this study was to compare stable environment in stables with prior approval with stables without in order to investigate whether the prior approval process has a positive effect on stable environment in horse stables. Temperature, RH, carbon dioxide (CO2) and ammonia (NH3) were measured in four horse stables; two with prior approval and two without. The measurements were conducted in the morning at feeding in the stable and outside at three consecutive days. In addition, data loggers were placed in the stables and outside for continuous measurements of temperature and RH during the same three consecutive days.

The results from the study show that the prior approved stables have higher values of CO2 and NH3. However, those values were far below the legislated maximum limits in Sweden. From the collected data from the data loggers there were many values of RH that had to be removed because they were not reliable. Overall high values of RH could be seen in all four stables and no major differences between stables could be seen. On the basis of these results, the conclusion of this study is that the prior approval process is no guarantee for a good stable climate and air quality. However, it is not possible to determine whether prior approved stables have better stable environment than non-prior approved stables in general because of the differences in ventilation system, stable size, bedding material and feed in the studied stables as well as the small number of stables studied. The results of this study give an indication that this issue is of importance and needs to be researched further to achieve adequate long term horse welfare in Sweden.

,

För att uppnå god hästvälfärd finns det flera faktorer som måste beaktas. En viktig faktor är den miljö där hästarna hålls. I Sverige hålls hästar uppstallade i långa perioder under den kalla årstiden vilket resulterar i att stallklimatet har stor betydelse för hästens välfärd. De mest väsentliga faktorerna när det gäller stallmiljön är omgivningens temperatur, relativ fuktighet (RF) och koncentrationer av föroreningar i stalluften. Luften i ett stall innehåller damm, skadliga gaser, mögel och mikroorganismer vilka kan bidra till utvecklingen av luftvägssjukdomar hos hästar. I Sverige är det lagstiftat att när en djurbyggnad uppförs, ändras eller byggs ut behövs ett förhandsgodkännande från Länsstyrelsen, det vill säga förprövning. Syftet med förprövningen är att godkänna byggnaden från ett djurskydds- och djurhälsoperspektiv och för att förhindra välfärdsproblem.

Syftet med studien var att jämföra stallmiljön i förprövade stall med stall som inte var förprövade för att undersöka om förprövningsprocessen har en positiv effekt på stallklimatet. Temperatur, RF, koldioxid (CO2) och ammoniak (NH3) mättes manuellt i fyra stall, två förprövade och två ej förprövade stall. Mätningarna utfördes på morgonen vid utfodring i stallet och utomhus tre dagar i följd. Dessutom placerades dataloggrar i stallet och utanför för kontinuerliga mätningar av temperatur och RF under samma mätdagar.

Resultatet från studien visar att de förprövade stallen har högre värden av CO2 och NH3. Dock var dessa värden långt under de lagstiftade gränsvärdena i Sverige. Från de insamlade data från dataloggrarna var det många värden av RF som tvingades tas bort då de inte tillförlitliga. Generellt höga värden av RF kunde ses i alla fyra stall och inga större skillnader mellan stall kunde ses. Utifrån resultatet av denna studie är slutsatsen att förprövning inte är en garanti för en bra stallmiljö. Det är dock inte möjligt att generellt avgöra om de förprövade stallen har bättre stallmiljö än de stall som inte är förprövade på grund av skillnaderna i ventilationssystem, strömedel och foder i de studerande stallen samt fåtalet studerade stall. Resultatet av denna studie ger dock en indikation på att denna fråga är viktig och måste utredas vidare för att uppnå långsiktigt bra hästvälfärd i Sverige.

Main title:Comparison of stable environment in prior approved and non-prior approved horse stables
Authors:Lundvall, Josefine
Supervisor:Blokhuis, Harry
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:454
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:stable environment, stable climate, air quality, horse welfare, prior approval, förprövning, respratory disease, häst, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2314
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2314
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:14 May 2013 14:37
Metadata Last Modified:14 May 2013 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics