Home About Browse Search
Svenska


Broström, Linn, 2011. Slinger och cerebellär abiotrofi hos häst : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
277kB

Abstract

Slinger är en neurologisk defekt hos det gotländska russet och orsakar en rubbning i koordinationen av muskelrörelser (ataxi) härrörande från en underutveckling av lillhjärnan. Liknande fall av defekten har observerats hos arabhästar men under benämningen cerebellär abiotrofi (CA). Denna defekt uppstår likartat slinger genom degenerering av purkinjeceller i lillhjärnan och ger ataxiska symtom som följd. Nyligen har man upptäckt en kandidatgen för CA hos arabhästar och på denna utformat ett DNA-test som blivit kommersiellt tillgängligt. I den här litteraturstudien jämförs de två defekterna och dess eventuella samband för att på så sätt studera möjligheterna till att eliminera defekten slinger hos russ. Cerebellär abiotrofi kan sannolikt ha kommit in till russrasen genom inkorsning av arabhäst i början av 1900-talet och där gett upphov till defekten slinger. Genom att genotypa möjliga kända anlagsbärare och affekterade russ för den potentiella CA-mutationen kan eventuella genetiska samband fastställas mellan slinger hos russ och CA hos arabhäst. I framtiden skulle den nya informationen kunna användas för att eliminera defekten slinger och därigenom ge en förbättrad hälsobild för det gotländska russet.

,

“Slinger” is a neurological defect found in the Gotland pony breed, which cause a lack of coordination of the muscle movements (ataxia) derived from an underdevelopment of the cerebellum. Similar cases of the defect have been found in Arabian horses under the appellation cerebellar abiotrophy (CA). The defect originates similarly to slinger through degeneration of the Purkinje cells in the cerebellum, causing symptoms of ataxia. A candidate gene for CA has recently been found in the Arabian horse breed, and a DNA-test based on it is now commercially available. In this literature review the two defects and their possible relationships will be compared to evaluate the possibility to eliminate slinger in the Gotland pony breed. There is a possibility that cerebellar abiotrophy could have been introduced into the Gotland pony breed through crossing with Arabian horses in the beginning of the 20th century and thereby given rise to the defect slinger. Through genotyping of Gotland ponies that are affected by or known carriers of the potential CA-mutation, possible relationships could be established between slinger in the Gotland pony and CA in Arabian horses. In the future, this new information could be used to eliminate the defect slinger thus improving the health of the Gotland pony breed.

Main title:Slinger och cerebellär abiotrofi hos häst
Subtitle:en litteraturstudie
Authors:Broström, Linn
Supervisor:Mikko, Sofia
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:348
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:gotlandsruss, arabhäst, slinger, cerebellär, abiotrofi, ataxi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-200
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-200
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2011 11:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page