Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Roger, 2016. Effects of omitting one udder quarter at one single milking : on milk production and SCC in mid and late lactating cows with or without re-sorting for a second milking. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
303kB

Abstract

The aim of this study was to investigate if one single omitted milking on one udder quarter with or without re-sorting affects milk yield and udder health in cows in mid or late lactation. The study was carried out in an automatic milking rotary (AMR). It is an identified problem in automatic milking that one or more udder quarters are incompletely milked due to failed teat cup attachment or cows kicking teatcups off. At present, cows that are registered as incompletely milked on one udder quarter or more in the AMR used in this study are resorted for a second milking since it has been shown that extended milking intervals in early- and mid-lactation can lead to a decrease in milk yield and also cause an elevated somatic cell count (SCC) which is an indicator of impaired udder health. Resorting reduces the capacity of the AMR and for the individual cow resorting leads to more time away from feed and cubicles which can impair cow welfare or milk production or both. 36 cows of Swedish Holstein and Swedish Red Breed in day 167 to 376 in lactation were used in the experiment and were divided into two groups, control and treatment. All cows were subjected to one udder quarter being omitted at one milking. After the omitted milking, control cows were resorted back for a second milking while treatment cows were directed to exit. Composite milk and udder quarter milk sampling was performed for three days before and ten days after the treatment day and used for determination of SCC, lactose, milk fat and milk protein. In addition, milk yield was registered throughout the experiment period. Milk yield was 3.7kg lower on the treatment day but no negative long-term effect on milk yield or SCC was found. Furthermore, milk yield from the omitted teat was low on resorting, indicating that a resorting likely does not lead to a complete emptying of the omitted quarter. Therefore, it was concluded that a cow in mid or late lactation has no beneficial effects of being resorted for a second milking in an AMR. A cow can instead the allowed to return to feeding and cubicles after a single incomplete milking, allowing a higher capacity of the AMR. Effects of incomplete milking in early and peak lactation and repeated incomplete milking in any stage of lactation remain to be studied.

,

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur en överhoppad mjölkning på en juverdel med eller utan återsortering för ny mjölkning påverkar mjölkmängd och juverhälsa på kor i mitt- eller sen laktation i en automatiserad mjölkningskarusell. Ett identifierat problem i automatisk mjölkning är att en eller flera juverdelar blir ofullständigt mjölkande tack vare att spenkopparna sparkas av eller att påsättningen av spenkopparna misslyckas. När en ko registreras som ofullständigt mjölkad på en eller flera juverdelar blir hon i regel återsorterad för en andra mjölkning eftersom det har visats att förlängda mjölkintervall på kor i tidig och medellaktation påverkar mjölkproduktionen negativt och kan också orsaka en förhöjning av celltal vilket är en indikator på dålig juverhälsa. Återsortering sänker dock kapaciteten i robotkarusellen och en återsortering innebär att kon får spendera mer tid ifrån foder och liggbås vilket kan vara negativt för djurvälfärd och mjölkproduktion. 36 kor av Svensk Holstein och Svensk Röd Boskap i laktationsstadie från 167-376 dagar användes i experimentet och delades in i två grupper, kontroll och behandling. Efter den överhoppade mjölkningen på en juverdel som alla kor utsattes för, återsorterades kontrollkorna till en andra mjölkning medan behandlingskorna fick lämna karusellen och återvända till liggavdelning och foder. Helmjölk och juverfjärdedelsprover togs under tre dagar innan och tio dagar efter den överhoppade mjölkningen och analyserades med avseende på celltal och mjölkkomposition. Även mjölkmängd registrerades under hela försöksperioden. Mjölkmängden var 3.7kg lägre under
2
behandlingsdagen men inga långvariga negativa effekter på varken mjölkmängd eller celltal observerades. Den mjölkmängd som erhölls vid återsortering var också låg, vilket indikerar att en återsortering ändå inte leder till att juverdelen blir fullständigt mjölkad. Slutsatsen är därför att det inte finns någon anledning att återsortera en ko i mitt eller sen laktation till en andra mjölkning efter en enstaka ofullständig mjölkning. Om dessa kor istället får gå tillbaka till liggavdelning och foder upprätthålls kapaciteten i karusellen. Effekter av ofullständig mjölkning i tidig och topplaktation samt effekt av upprepade ofullständiga mjölkningar behöver utredas.

Main title:Effects of omitting one udder quarter at one single milking
Subtitle:on milk production and SCC in mid and late lactating cows with or without re-sorting for a second milking
Authors:Nilsson, Roger
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:556
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:överhoppad mjölkning, mittlaktation, sen laktation, celler, juverhälsa, mjölkmängd, mjölkkomposition, laktos, protein, fett, Omitted milking, mid lactation, late lactation, somatic cell count, udder health, milk yield, milk composition, lactose, protein, fat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6012
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:27 Oct 2016 14:26
Metadata Last Modified:27 Oct 2016 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics