Home About Browse Search
Svenska


Währn, Jolin, 2017. Growth and health of piglets fed colour flowered faba bean in relation to tannin content. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

There is an increasing need and interest to use domestic protein feed ingredients in Swedish pig diets instead of imported soybean, particularly in organic production. Due to its tannin content, colour flowered faba bean has been disregarded in this sense, yet it yields more and is grown more in Sweden than the white flowered which is void of tannins. From the literature review it appears that tannin slightly reduces the nutritional value of colour flowered faba bean, particularly protein, but is not toxic. With sensible diet optimization using standardized ileal digestibility values and net energy, colour flowered faba bean could be successfully included in pig diets. Thus, to test its use under Swedish circumstances with emphasis on organic conditions, a feeding experiment was conducted to elucidate the effects on pig growth and health. In a randomized block design, 360 newly weaned piglets divided on six batches were fed colour or white flowered faba bean at 10 or 20% inclusion, or a control diet with soybean expeller. The diets were made to simulate organic diets. No differences were found between the treatments, indicating colour flowered faba bean can be used as well as white flowered and soybean. However, during the experiment confounding effects came into play: oedema disease and mouldy feed. Thus, there was a large variation in data, possibly masking treatment effects. Results from a previous part of the same study, testing conventional feeds, found that the faba bean diets had a better feed conversion ratio and higher daily weight gain than the soybean control. In conclusion, colour flowered faba bean has good potential in well balanced diets in Swedish pig production.

,

Det finns ett ökande intresse och behov av inhemska proteinfodermedel i svensk grisproduktion istället för importerad soja, speciellt vad gäller ekologisk produktion. På grund av sitt tannininnehåll har brokblommig åkerböna förbisetts som ett alternativ, trots att den avkastar mer och odlas i större utsträckning än vitblommig som saknar tanniner. Utifrån en litteraturstudie verkar det som att tanninerna sänker näringsvärdet i brokblommig åkerböna något, framförallt av protein, dock är det inte giftigt. Med väl genomtänkt foderoptimering som utnyttjar standardiserad tunntarmssmältbarhet och nettoenergivärden kan brokblommig åkerböna framgångsrikt inkluderas i grisfoder. För att utforska dess värde under svenska förhållanden med betoning på ekologisk produktion genomfördes ett utfodringsförsök för att se effekterna på tillväxt och hälsa. I en randomiserad blockdesign fördelades 360 nyavvanda smågrisar på sex omgångar och utfodrades med 10 eller 20% brok- eller vitblommig åkerböna, eller sojakaka för kontroll. Fodren var utformade att efterlikna ekologiskt foder. Inga skillnader observerades mellan behandlingarna, varför brokblommig åkerböna kan användas lika väl som vitblommig eller sojakaka. Dock uppkom förväxlingsfaktorer i form av ödemsjuka och mögel i försöksfodret. Därav fanns en stor variation i insamlade data som kan ha maskerat behandlingseffekter. Resultaten från en tidigare del i samma studie, med konventionella foderstater, visade att åkerbönsfodren medförde en bättre foderomvandlingskvot och högre daglig tillväxt än sojafodret. Slutsatsen kan dras att brokblommig åkerböna har god potential i välbalanserade foderstater i svensk grisproduktion.

Main title:Growth and health of piglets fed colour flowered faba bean in relation to tannin content
Authors:Währn, Jolin
Supervisor:Neil, Maria and Emma, Ivarsson
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:597
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:faba bean, pig, tannins, growth, health, plasma urea
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:27 Jun 2017 11:39
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics