Home About Browse Search
Svenska


Hagelberg, Moa, 2018. Metoder som använts för att studera effekter av ljus avseende fysiologi och mjölkproduktion hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
712kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att i åtta studier jämföra metodik som använts för att undersöka olika dagsljusperioders och ljusintensiteters inverkan på mjölkkors mjölkproduktion, inklusive effekter på koncentrationerna av insulinliknande tillväxtfaktor-1, prolaktin och melatonin. I de granskade studierna har faktorer som dagsljusperiodens längd och ljusintensitet testats, och försöken har pågått under 63–350 dagar med behandlingsperioder på 21–280 dagar. Det tar omkring en månad innan effekter av förlängd dagsljusperiod på mjölkproduktionen syns och behandlingsperiodens längd är därför en viktig faktor att ta hänsyn till vid jämförelse av resultat från olika studier. De flesta studier hade flera jämförande behandlingar som löpte samtidigt i tid och genomfördes med en så kallad ”cross-over” eller kontinuerlig försöksuppläggning. Studierna varierade i design av hur mycket de korta ljusperioderna skiljde sig från de långa dagsljusperioderna men även i hur väldefinierade de korta dagsljusperioderna var. Vissa dagsljusperioder hade en definierade tid medan perioderna i andra studier kunde variera mellan dagar. Att ha stor skillnad mellan de långa och korta dagsljusperioderna och att ha definierade dagsljusperioder är att föredra.

,

The purpose of this literature study was to compare the methodology used in eight studies that investigated the impact of light on physiology and milk production of dairy cows. The studies evaluated the effect of different photoperiods and light intensities on milk production of dairy cows and on blood concentrations of the hormones insulin-like growth factor-1, prolactin and melatonin. In the included studies, factors such as photoperiod length and light intensity were tested and number of animals and length of treatments varied between publications. The trials lasted 63-350 days with treatment periods of 21-280 days. The duration of treatment is important as it takes about a month before effects of photoperiod on milk production are visible. Most studies had serval comparative treatments that ran simultaneously in time and were conducted with a so-called "cross-over" or continuous trial. The studies varied in the length of the short photoperiods in relation to the long photoperiods, but also in the definition of the short photoperiods, some periods had a defined time while photoperiod in other studies could vary between days. Having a big difference between the long and short photoperiods and to have a clear definition of the period is preferable.

Main title:Metoder som använts för att studera effekter av ljus avseende fysiologi och mjölkproduktion hos mjölkkor
Authors:Hagelberg, Moa
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Spörndly, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:633
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:ljusperioder, ljusintensitet, melatonin, IGF-1, prolaktin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2018 12:00
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics