Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Johanna, 2013. Hästens välfärdsproblem relaterade till utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
173kB

Abstract

Hästen har länge varit ett användbart och uppskattat djur av människan. Ända sedan domesticeringen för 6000 år sedan har hästen använts till krig, som draghjälp och för nöje. Hästen började sin utveckling som en mindre bladätande fyrtåad häst till dagens större entåade gräsätande häst. Denna utveckling var nödvändig för hästens överlevnad med anledning av ökad konkurrens av betet och förändrat klimat.

Dagens hästhållning skiljer sig från den miljö hästen levde i som vild. Hästen levde på stora fält i ett harem och spenderade större delen av sin tid med att beta. Ungefär 60-77 % av varje dygn ägnade hästen åt att äta och i samband med det rörde den sig framåt. För dagens hästar är det vanligast att de hålls i box där de också spenderar större delen av sin tid, med utfodring 2-4 gånger per dag och begränsad utevistelse. Sverige har djurskyddslagar som säger att hästen måste få röra sig i sina naturliga gångarter dagligen och endast vistas 16 timmar i spilta per dygn. Förändringen mot dagens hästhållning har genererat välfärdsproblem för hästen. Välfärdsproblem som stereotypier, fång, kolik och foderstrupsförstoppning. Stereotypier kan hindras med olika fysiska metoder som operation och krubbitarrem, men detta åtgärdar inte orsaken bakom problemet utan stoppar bara rörelsen. Metoder som ökad utevistelse och utfodring med mer grovfoder förhindrar det underliggande problemet. Allra bäst är att förhindra att problemen aldrig uppkommer genom ett högkvalitativt foder, en bra miljö, utevistelse och socialt umgänge med andra hästar. ”Active stable” är en form av lösdrift som ökar i antal och som syftar till en mer naturlig hästhållning. Mer kunskap bland hästfolk krävs för att komma till rätta med problemen.

,

The horse has for a long time been a useful and appreciated animal for the human. Ever since its domestication for 6000 years ago the horse has been used in warfare, for work and pleasure. The horse developed from a smaller leaf eater four-tiptoed horse to today’s bigger one-tiptoed grass eating horse. This development was necessary for the survival of the horse, under the pressure of higher competition and changed environment.

Today’s horse keeping is different from the environment the horse used to live in. The horse lived on big fields with its harem and spent most of its time grazing. About 60-77 % of each day the horse spent eating and at the same time moves forward. Today’s horses are normally kept in boxes, where they spend most of their time, with feeding 2-4 times a day and limited time outside. Sweden has animal welfare-laws, that require that the horse has to be able to go in its natural gaits every day and if they are housed in a stall they can only stay there maximum 16 hours each day. Unfortunately this type of horse keeping has led to welfare problems for the horse. Welfare problems like stereotypies, laminitis, colic and esophageal obstruction. Stereotypies can be stopped with different physical methods like operation and anti-cribbingstrap, but this will not stop the underlying problem. Methods that include extended time outside and feeding with more forage will treat the underlying factors of these problems. The best thing would be to prevent the behavioral and other problems before they start with high quality feed, a good environment, outside visits and social relationships with other horses. Active stable is a form of free-ranging and refers to a more natural horse keeping. More knowledge is needed for the horse society to deal with these problems.

Main title:Hästens välfärdsproblem relaterade till utfodring
Authors:Karlsson, Johanna
Supervisor:Blokhuis, Harry
Examiner:Nielsen, Per Peetz
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:456
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:hästar, domesticering, födosöksbeteende, utfodringsbeteende, välfärdsproblem, stereotypier, kolik, fång, foderstrupsförstoppning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2390
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2390
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 09:30
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 09:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics