Home About Browse Search
Svenska


Persdotter, Lisa, 2010. Piglet mortality in commercial piglet production herds. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
241kB

Abstract

Dödfödda grisar och smågrisdödlighet under diperioden leder till både produktionsförlust och innebär dessutom försämrad djurvälfärd. Förluster orsakade av dödfödslar, smågrisar som kläms ihjäl av suggan och som svälter ihjäl kan förebyggas genom god skötsel, bra djurstallar och
avelsurval. För att lyckas med detta krävs att riskfaktorer för smågrisdödlighet kan identifieras.

Syftet med den här studien är att undersöka variationen i förekomsten av dödfödda smågrisar och dödligheten under digivningsperioden beroende på kullnummer, kullstorlek, säsong och besättning. Ett andra syfte är att fastställa om det finns någon upprepbarhet för suggor vad gäller
förekomst av dödfödda smågrisar. Data erhölls från fyra kommersiella grisbesättningar, belägna i centrala Sverige, som använder sig av besättningsövervakningsprogrammet ‘PigWin Sugg’. Data analyserades med hjälp av programvaran SAS (2010). Analysen begränsades till information om grisningar under perioden
juli 2006 och juni 2009, vilket gav ett underlag på 24289 grisningar. Antalet dödfödda smågrisar i en kull ökade med kullstorleken och med högre kullnummer men var oberoende av årstid. Ökningen av dödfödda smågrisar i högre kullnummer kan bero på ökad kullstorlek hos äldre suggor.
Dödligheten under digivningsperioden visade inget signifikant samband till antalet dödfödda smågrisar men till antalet levandefödda smågrisar i kullen. Detta tyder på att kullar med många dödfödda kultingar inte per automatik medför hög dödlighet under digivningsperioden på grund av lägre kvalitet på de smågrisar som föds levande. Smågrisdödligheten under diperioden påvisade även en negativ korrelation mellan totala antalet födda smågrisar i en kull. Detta kan förklaras av att den individuella vikten vid födseln är lägre i större kullar och att smågrisarna på
grund av det är känsligare än smågrisar med högre vikt vid födseln.

Upprepbarheten för att en sugga får dödfödda smågrisar var låg och den påvisade upprepbarheten i studien beror sannolikt på miljöfaktorer.

Main title:Piglet mortality in commercial piglet production herds
Authors:Persdotter, Lisa
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:328
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Swine, Sow, Stillbirth, Piglet mortality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-321
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-321
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:25 Aug 2010 08:38
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics