Home About Browse Search
Svenska


Wik, Ellen, 2015. När och varför dör smågrisarna under diperioden?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
255kB

Abstract

The purpose of this study was to compile when and why piglets die during the suckling peri-od. Piglet mortality is an important factor influencing the profitability of piglet production. There are many factors that play a role and interact whit each other. This study summarizes when the piglets die during the suckling period and reasons why the piglets die. The infor-mation given is crushed, illness, management/environmental, genetic influence and piglet birth weight/farrowingprocess. The conclusion of this study is that many pigs die in early lac-tation due to crushing and starvation which shows that it is important that the piglets are born strong, can avoid getting crushed and compete for the milk. This makes it important that a good environment is provided to the piglet and that the piglets get the care they need. Genetic effects vary greatly in results between different studies but most studies show that it is possi-ble to improve piglet survival with breeding.

,

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa när och varför smågrisar dör under diperioden. Smågrisdödligheten är en viktig faktor som påverkar lönsamheten i smågrisproduktion. Det är många faktorer som spelar roll och påverkar varandra. Studien tar upp när smågrisarna dör under diperioden och orsaker till att smågrisarna dör. De orsaker som tas upp är ihjälklämning, sjukdom, skötsel/ miljö, genetisk inverkan och födelsevikt/ grisningsprocess. Slutsatsen från denna litteraturstudie är att många smågrisar dör i början av diperioden av ihjälklämning och svält vilket visar att det är viktigt att smågrisarna föds starka och undvika att bli ihjälklämda av suggan och konkurera om maten. Detta gör att det blir viktigt att det är en bra anapassad miljö och att smågrisarna får den skötsel de behöver. Skattning av genetisk inverkan varierar mycket i resultat mellan olika studier men de flesta visar att det finns möjlighet till att förbättra smågrisöverlevanden med avel.

Main title:När och varför dör smågrisarna under diperioden?
Authors:Wik, Ellen
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Jonas, Elisabeth
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:457
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:diarré, genetik, grisning, smågrisdödlighet, miljö, ihjälklämd, smågris, sjukdom, skötsel, crushed, diarrhea, environment, farrowing, genetics, illness, management, piglet mortality, piglet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4162
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2015 13:51
Metadata Last Modified:05 Mar 2015 13:52

Repository Staff Only: item control page