Home About Browse Search
Svenska


Jerlström, Josefine, 2013. Animal welfare in Ethiopia : transport to and handling of cattle at markets in Addis Abeba and Ambo. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stressful routines for animal handling can reduce immune function and productivity of animals. If stakeholders are handling animals aversively, animals will show increased
expressions of fear for humans and higher stress levels which lead to the compromise of animals’ welfare. In Ethiopia, there are no legislations to protect animals from suffering or discomfort. The main objective of this study was therefore to analyse welfare of cattle on animal markets in Ethiopia and map out supply chains of animals to these markets. The study comprised 332 cattle at three different markets; Kera and Shola in Addis Abeba, and Gudar
market in Ambo. A total of 38 behavioural observations were performed using a behavioural survey, with an average group size of 8.2 animals, and 106 interviews with stakeholders on
the markets were completed using three different surveys. The results indicated that an increased rate of abusive handling by the stakeholders increased animals’ expressed levels of aggressive, stress-related and resistance behaviours. It also showed that animals are transported for long distances and durations to the markets. The most common transport system was by foot to Gudar market and by vehicle to Kera and Shola markets. The prevalence of death and injuries during transport was in total 19% and 14% respectively. This study states that animal welfare at markets in Ethiopia is poor and that transport conditions are inadequate. Suggested improvements for the future are education of stakeholders, establishment of animal welfare regulations, and use of appropriate vehicles when
transporting animals and lastly to make sure that animals will get feed, water and rest during transportation.

,

Djurhanteringsrutiner som ökar djurens stressnivåer försämrar både deras immunförsvar och produktivitet. Till följd av en ovarsam hantering av djuren visar de höjda nivåer av rädsla för människor och högre grad av stress. Det leder till minskad djurvälfärd. I Etiopien finns det
inga djurskyddslagar som reglerar hur djuren ska hanteras, varken generellt i landet eller på marknaderna. Syftet med den här studien var därför att analysera djurvälfärden för nötkreatur på djurmarknader i Etiopien samt att kartlägga kedjan av djurtransporten till dessa marknader.
Studien omfattar totalt 332 nötkreatur fördelat på tre olika marknader: Kera och Shola i Addis Abeba och Gudar i Ambo. Sammanlagt utfördes beteendeobservationer på 38 grupper av nötkreatur, med ett genomsnitt på 8,2 djur i varje grupp. En annan del av datainsamlingen var att utföra intervjuer med de olika aktörerna på djurmarknaderna. Totalt genomfördes 106 intervjuer på de 3 marknaderna baserat på tre olika enkäter. Resultaten visade att en ökad
frekvens av ovarsam hantering av djuren ökade deras uttryck av aggressiva, stressrelaterade och motståndbeteenden visade mot människorna som hanterade dem. Vidare visades även att djuren transporteras långa sträckor och lång tid för att komma till marknaderna. Det leder till ett ineffektivt flöde av djur till marknaderna. Det vanligaste sättet att transportera djuren till marknaden i Gudar var till fots och på lastbil till marknaderna i Kera och Shola. Antalet djur som dog under transporten var totalt 19% medan det totala antalet djur som skadades var 14%. Den här studien indikerar att djurvälfärden på marknaderna i Etiopien är låg och att förhållandena vid transport är undermåliga. Slutligen rekommenderas flera förbättringsområden inför framtiden: att utbilda de människor som arbetar på marknaderna, att skapa lagar och regler för djurskydd, att använda lämpliga fordon vid transport och att ge djuren tillräckligt med foder, vatten och vila under transporten.

Main title:Animal welfare in Ethiopia
Subtitle:transport to and handling of cattle at markets in Addis Abeba and Ambo
Authors:Jerlström, Josefine
Supervisor:Gebresenbet, Girma
Examiner:Udén, Peter
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:461
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Ethiopia, Animal welfare, Animal transport, Animal handling, Market, Supply chain, Cattle, Animal behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2965
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2965
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Language:English
Deposited On:20 Dec 2013 15:04
Metadata Last Modified:20 Dec 2013 15:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics