Home About Browse Search
Svenska


Kvist, Daniel, 2012. Larver som kvalitativt proteinfodermedel i svensk fjäderfäproduktion . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Efterfrågan på kycklingkött ökar i världen och det leder till en ökad produktion. Sojamjöl som är det vanligaste proteinfodermedlet till bland annat fjäderfä har blivit dyrare de senaste åren och även ifrågasatts ur ett miljöperspektiv på grund av regnskogsavverkningen i Amazonas. Alternativa proteinfodermedel efterfrågas därför. Denna litteraturstudie har samlat publicerade artiklar om larver som ett alternativt högvärdigt proteinfodermedel. Husflugans larver har i torkad form en proteinhalt på 50-60 % och bättre aminosyrasammansättning än sojamjöl. Även soldatflugan och silkesmasken har berörts men då de inte finns naturligt i Sverige är husflugan mer aktuell. Den kan födas upp på gödsel från enkelmagade djur eller organiskt avfall med gott resultat. Olika försök har givit varierande resultat men forskarna är överens om att den kan ha en god potential. Då forskningen huvudsakligen ägde rum på 70-talet och fjäderfägenotyperna har utvecklats mycket sen dess behöver dock nya försök genomföras på såväl slaktkyckling som värphöns. Fluglarver kan ha en god potential som kvalitativt proteinfodermedel i den svenska fjäderfäproduktionen men ytterligare forskning i området är således nödvändig.

,

The demand for poultry meat is increasing in the world and this leads to a higher production. Soybean meal, which is the most common protein feedstuff to poultry, has become more expensive in the last decades and it is also questioned from an environmental point of view due to disforestation of the Amazonas. Alternative protein feedstuffs are therefore demanded. This review has gathered articles on larvae used as high quality protein feedstuff. The housefly’s larvae have, in dried condition, a protein content of 50-60 % and better amino acid composition than soymeal. The black soldier fly and silkworm have also been considered but since there are no natural populations of those species in Sweden, the housefly is more likely to be of interest. Larvae can be grown in manure from monogastric animals or organic waste with good result. The outcome of different trials has varied but the researchers are in agreement that it could have a good potential. Because the research generally took place in the seventies and due to the advancements in the breeds since then, new trials are necessary on both broilers and layers. Hence, larvae from the housefly could have a good potential as a high quality protein feedstuff in the Swedish poultry production but further studies are needed.

Main title:Larver som kvalitativt proteinfodermedel i svensk fjäderfäproduktion
Authors:Kvist, Daniel
Supervisor:Elwinger, Klas
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:383
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Fjäderfä, Foder, Larver, Insekter, Alternativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Feed technology
Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 12:39
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 12:39

Repository Staff Only: item control page