Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Pernilla, 2012. Ruminants´production within agroforestry systems in rural Rwanda : production benefits and problems. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
576kB

Abstract

Intercropping involving trees is called agroforestry and makes it possible to get higher production for every area unit. The trees can function as food, fodder, fuel, medicine; prevent mark erosion and much more. Agroforestry can also be combined with animal husbandry.
The aim of this study was to document the animal production systems used by rural small-scale farmers maintaining ruminants and using agroforestry in the northern province of Rwanda. The farmers using agroforestry is expected to have higher milk yield than average due to homegrown protein.
The method used during the study was semi-structural interviews with booth open and closed questions. In order to get in contact with farmers that matched the criteria; small-scaled rural farmers with ruminants and using agroforestry, the “Vi Agroforestry Programme” (Vi-Life) in Kigali were contacted and the staff worked as supervisors, translators and contact with the farmers throughout the study.
During the study nine individual farmers, two cooperatives breeding sheep and one group interview were conducted. In total twelve interviews were made with 32 farmers. Of these farmers 28 reported that they had ruminants. The majority of the farmers had cows with milk production being the primary purpose, while the main purpose with small ruminants was compost to use as fertilizer at the fields. The biggest benefits as a result of the milk production and the compost were a daily income and higher crop yield respectively. The majority of the individually interviewed farmers housing cows had a larger milk yield than the East Africa community average of seven liters per day and cow.

,

Agroforestry är en verksamhet där man samodlar träd och grödor på samma mark, antingen under samma tidpunkt eller efterföljande varandra. På detta sätt blir varje ytenhet av marken mer produktiv. Träden kan fungera som foder, bränsle, medicin, markbearbetning med mera. Man kan även använda samma yta till djurhållning t.ex. med betande djur.
Syftet med denna studie var att undersöka hur produktionen i samband med idisslare och agroforestry ser ut hos bönder på landsbygden i norra Rwanda. Mjölkavkastningen hos bönder som använder sig av agroforestry antas vara högre än hos genomsnittet av bönder i Rwanda på grund av tillgången på billigt protein.
Metoden som användes under studien var löst strukturerade intervjuer med både öppna och stängda frågor. För att få kontakt med bönder som uppfyllde kriterierna; småskaligt lantbruk på landsbygden innefattande idisslare och agroforestry, kontaktades Vi Skogen (Vi-Life) i Kigali och personalen där kom att agera som handledare, översättare och kontakt med bönderna under hela studien.
Under studien utfördes nio intervjuer med bönder, två intervjuer med kooperativ med fåruppfödning och en gruppintervju; tolv intervjuer och 32 bönder totalt. Av dessa bönder sa 28 att de hade idisslare. Majoriteten av bönderna hade kor för att få mjölk, medan skälet för att ha små idisslarna var att få gödsel till åkrarna. De största fördelarna som mjölkproduktionen och gödslet genererade var en daglig inkomst och högre avkastning på fälten. Majoriteten av bönderna som hade kor för mjölkproduktion hade en större mjölkavkastning än genomsnittet för Östafrika som är sju liter per dag och ko.

Main title:Ruminants´production within agroforestry systems in rural Rwanda
Subtitle:production benefits and problems
Authors:Olsson, Pernilla
Supervisor:Holtenius, Kjell and Sueze, Jorge
Examiner:Wredle, Ewa
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:391
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Agroforestry, Ruminants, Cows, Rwanda, East Africa, Milk production, Rural, Small-scale
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1903
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1903
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Animal husbandry
Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:06 Dec 2012 07:21
Metadata Last Modified:06 Dec 2012 07:21

Repository Staff Only: item control page