Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Emelie, 2015. Möjligheten att med olika foderstater och inhysningsformer påverka ansättning av marmorering och intramuskulärt fett i fläskkött. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
212kB

Abstract

Efterfrågan på griskött av hög kvalitet ökar idag och lite svensk information finns att hitta om hur man som producent kan förbättra kvaliteten på fläskkött. Syftet med den här uppsatsen är därför att sammanfatta den senaste forskningen på hur man med olika foderstater och inhysningssystem kan påverka halten IMF (intramuskulärt fett) och marmorering i fläskkött. Det är möjligt att öka mängden IMF då man ger grisar ett underskott på lysin och/eller råprotein, men en låg halt lysin försämrar foderomvandlingsförmågan vilket en låg halt råprotein inte gör, om lysinbehovet är tillgodosett. En lägre fiberhalt i fodret ökade både mängden IMF och marmoreringsgraden. Tillsats av CLA (konjugerad linolensyra) i fodret ökar marmoreringen och IMF i vissa studier och vissa inte, men olika oljetillsatser i fodret påverkade inte mängden fett i musklerna. Inte heller kompensatorisk tillväxt påverkade fettansättningen i konventionell grishållning, men raser som är avlade för hög fettansättning uppnådde sin fulla potential att sätta fett vid kompensatorisk tillväxt med en fiber – och proteinsnål men stärkelserik föda. Utomhusvistelse ensamt påverkade varken marmorering eller IMF. Men ökad aktivitet till följd av större yta i samband med lägre temperatur ökar dagliga foderintaget vilket ökar tillväxt och fettansättning i musklerna. Hög temperatur på sommaren och temperaturer under 10 °C minskade foderintag och mängden IMF.

,

The interest in high quality pork is increasing in Sweden today but little Swedish information is available to the producers about how to affect pork quality. The aim with this essay is to summarise the latest research on how to affect IMF (intramuscular fat) and marbling in pork with different feed strategies and housing systems. It is possible to increase the amount of IMF with a lower level of dietary lysine and/or crude protein. A lower level of dietary lysine has led to an inferior feed conversation ratio, which a lower crude protein ration did not lead to, if the lysine level was adjusted to cover the requirement. A lower crude fibre level enhanced both the marbling score and IMF level. Adding CLA (conjugated linoleic acid) to the feed enhanced marbling score and IMF level in some studies and in some it did not, adding different dietary oil supplement did not affect the amount of fat inside the muscles of pigs. Compensatory growth did not affect the amount IMF in conventional systems, but breeds with a fatty genotype reach its full potential of depositing body fat with compensatory growth, fed a diet low in fibre - and protein and rich in starch. Outdoor rearing alone did not alter marbling or IMF. But increased activity due to a larger space and a lower temperature increased daily feed intake, which increased daily gain and fat stored inside the muscles. A high temperature in the summer and a temperature below 10 °C reduced the IMF level.

Main title:Möjligheten att med olika foderstater och inhysningsformer påverka ansättning av marmorering och intramuskulärt fett i fläskkött
Authors:Eriksson, Emelie
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:540
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:IMF, marmorering, fläsk, gris, inhysning, foder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4813
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2015 12:34
Metadata Last Modified:03 Sep 2015 12:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics