Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Emelie, 2017. Poultry red mites in Swedish laying hen flocks : occurrence and efficacy to a selection of acaricides. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
996kB

Abstract

The poultry red mite Dermanyssus gallinae is a blood-feeding ectoparasite commonly found in poultry facilities. It has an adverse effect on health and welfare of laying hens around the world. A common method used for control of D. gallinae is the use of acaricides (pesticides used against mites). There are few acaricides available for control of D. gallinae today and concerns are raised regarding reduced effect of these due to development of tolerance in the mites. There are limited information regarding the occurrence of D. gallinae in Swedish layer flocks and efficacy in D. gallinae to acaricides. The aims of this study were therefore to investigate the occurrence of D. gallinae in laying hen flocks in different housing systems in Sweden by the use of questionnaires and collection of mites in traps. In addition, a test was conducted in laboratory environment where the efficacy of D. gallinae to the acaricides phoximand cypermethrin was examined. The data from the survey, with a response rate of 38%, showed that the prevalence of D. gallinae is widespread throughout Sweden in all types of housing systems and is causing varying degrees of problems for Swedish egg producers and their hens. The questionnaire indicated that 63% of the producers had mites in their layer flocks. Of those reporting presence of mites, 73% experienced some sort of problem related to the mites. The most common problems linked to mites were bloodspots on the eggshell, stressed hens, personal being attacked, feather pecking and increased mortality in hens. According to the questionnaire survey the majority, 77%, of the egg producers, used control measures against D. gallinae during on-going production. The most common measures were use of silica based preparations, the acaricide based compound Baymite®, combined with dry cleaning, wet cleaning or combined wet- and dry cleaning. Fifty-seven percent of the producers used control measures against D. gallinae between production cycles, i.e., in empty houses. The most common methods then were use of Baymite® and silica based preparations combined with dry cleaning. Measures against mites during ongoing egg production or between production cycles were considered to be effective. Fifteen percent of the producers reported that the mites had disappeared and 72% that the problems with mites had decreased, whereas 12% experienced that the control methods had poor or no effect. In the mite count study, mites were recovered from traps placed in 46 different units (unit defined as a laying hen facility enclosed by solid walls) in 25 farms. The material used when monitoring the degree of mites was traps made of pre-cut white semi-transparent rectangular pieces of “corrugated plastic” (100 x 70 x 2 mm) with transverse funnels. Results of the mite count shows that the majority, 65% of the egg producers units had a low abundance of mites, 11% of the units had abundant amount of mites, 9% had moderate abundance and 15% had no mites detected in their units. In the efficacy test the two acaricides phoxim and cypermethrin were used in the dilution recommended by the manufacturer for use in poultry. The result from the efficacy test showed that phoxim inactivated all mites from 15 out of 18 flocks and that cypermethrin inactivated all mites from only 7 out of 18 flocks after 48 hours.

,

Det röda hönskvalstret Dermanyssus gallinae är en blodsugande ektoparasit som är vanligt förekommande i värphönsbesättningar. Dermanyssus gallinae har en negativ inverkan på hönsens hälsa och djurvälfärd. En vanlig metod för bekämpning av D. gallinae är användning av akaricider (bekämpningsmedel mot kvalster). Idag finns få akaricider tillgängliga för bekämpning av D. gallinae och det finns farhågor att resistensutveckling hos kvalstren försämrat preparatens effektivitet. Information om förekomst och känsligheten hos D. gallinae mot förekommande akaricidpreparat i svenska värphönsflockar är mycket begränsad. Syftet med studien var därför att undersöka förekomsten av D. gallinae hos värphönsflockar i olika inhysningssystem i Sverige genom en enkätundersökning och insamling av kvalster med hjälp av fällor. Dessutom utfördes ett test i laboratoriemiljö där kvalstrets effektivitet mot akariciderna foxim och cypermetrin undersöktes. Data från kvalsterenkäten med en svarsfrekvens på 38% visade att förekomsten av kvalster är spridd över hela landet och finns i alla typer av produktionssystem. I enkäten angav 63% av äggproducenterna att de för närvarande har kvalster i besättningarna och hela 73% av producenterna med kvalster i sina flockar upplevde någon form av problem kopplad till kvalsterförekomsten. De vanligaste problemen var blodprickar på skalen, stressade hönor, att personalen blir angripen, problem med fjäderplockning och ökad dödlighet hos hönsen. I enkäten angav majoriteten, 77% av producenterna att de använde bekämpningsmetoder mot kvalster under pågående produktion. De vanligaste behandlingsmetoderna var kiselbaserade preparat, det akaricidbaserade preparatet Baymite® i kombination med torrengöring, våtrengöring eller kombinerad torr och våtrengöring. Femtiosju procent av producenterna använde bekämpningsmetoder mot kvalster mellan omgångar dvs. i tomma hus. De vanligaste behandlingsmetoderna då var Baymite® och kiselbaserade preparat i kombination med torrengöring. Behandlingsmetoder mot kvalster under pågående produktion eller mellan omgångar ansågs vara effektiva. Femton procent angav att kvalstren försvunnit, 72% att kvalsterproblemet minskat och 12% ansåg att bekämpningen haft dålig eller ingen effekt alls. Vid kvalsterräkningen, återfanns kvalster i fällor från 46 olika djurutrymmen (med djurutrymme menas här ett utrymme avgränsat med täta väggar) från 25 gårdar. Det material som användes vid kontroll av kvalsterförekomst var fällor av halvgenomskinliga rektangulära bitar av veckad plast (100 x 70 x 2 mm) med tvärgående kanaler. Resultatet från kvalsterräkningen visade att majoriteten, 65% av äggproducenterna hade ringa förekomst av kvalster i sina djurutrymmen, 11% hade riklig förekomst, 9% hade måttlig förekomst och 15% hade inga kvalster påvisade i sina djurutrymmen. Resultatet från effektivitetstestet visade att brukslösning av foxim inaktiverade samtliga kvalster från 15 av 18 hönsbesättningar, medan cypermetrin inaktiverade samtliga kvalster från endast 7 av 18 besättningar efter 48 timmar.

Main title:Poultry red mites in Swedish laying hen flocks
Subtitle:occurrence and efficacy to a selection of acaricides
Authors:Gunnarsson, Emelie
Supervisor:Wall, Helena
Examiner:Höglund, Johan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:611
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:poultry red mite, Dermanyssus gallinae, laying hen, efficacy, occurrence
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8244
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of animals
Language:English
Deposited On:25 Oct 2017 06:25
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 06:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics