Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Ida, 2012. Hur kan kalvningsförlamning förebyggas?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
355kB

Abstract

Kalvningsförlamning är en av de vanligaste sjukdomarna hos mjölkkor och orsakas av ett metaboliskt tillstånd hos kon som kallas klinisk hypokalcemi. När laktationen startar vid kalvning transporteras stora mängder kalcium till juvret och kalciumkoncentrationen sjunker drastiskt i blodet. Om kon inte kan kompensera för kalciumsänkningen kan inte nervsystemet och musklerna fungera som de ska vilket gör att kon blir förlamad och oförmögen till att resa sig upp. På grund av att det är en sjukdom med allvarliga symptom och som kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för producenten är det viktigt att kunna förebygga sjukdomen. Syf-tet med det här arbetet är därför att ta reda på vad som orsakar kalvningsförlamning samt hur tillståndet kan förebyggas hos kon och vilka metoder som är vanligast. Genom olika utfod-rings- och skötselåtgärder kan risken för kalvningsförlamning minskas och många metoder har tagits fram för att hjälpa kon återställa kalciumbalansen i kroppen. Metoder som tas upp här är användandet av olika kalciumkoncentrationer i fodret, sänkning av fodrets katjon-anjon differens, tillförsel av D-vitamin och andra D-vitaminmetaboliter, kontroll av andra mineraler i fodret samt orala kalciumtillskott vid kalvning. Ingen metod är 100 % effektiv och nackdelar och bieffekter kommer med alla metoder men de metoder som vanligen används är foderstater med låg katjon-anjon differens samt orala kalciumtillskott. Kombinationer av flera metoder skulle behöva tas fram för att öka effektiviteten samtidigt som andra mineraler som magnesi-um och fosfor också måste tas hänsyn till.

,

Milk fever is one of the most frequent diseases in dairy cows and it is caused by a metabolic disorder called clinical hypocalcemia. Around parturition, calcium is lost from the plasma to the udder at the onset of lactation and the plasma calcium concentration decreases dramatical-ly. The nervous system and the muscles may not function if the cow is not able to cope with the acute decrease of calcium, and therefore recumbency and paresis can occur. Because of the severe symptoms and the economical importance, prevention of the disease is necessary. The aim of this study is to determine the cause of milk fever and to find alternative methods of preventing the disease. Lowering the risk of milk fever can be done by different feeding and management strategies and several methods have been developed to help the cow recover the calcium homeostasis. The methods that are described in this paper are the use of different dietary calcium concentrations, lowering the dietary cation anion difference, supplementation of vitamin D and vitamin D metabolites, dietary mineral control, and oral drenching around calving. No method is 100 % effective and they all have different side effects but lowering the dietary cation anion difference and oral drenching around calving was the two methods most commonly used. Combination of different methods is one potential way of improving efficacy while minerals as magnesium and phosphorus also needs to be considered.

Main title:Hur kan kalvningsförlamning förebyggas?
Authors:Hansson, Ida
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:373
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Mjölkkor, Hypokalcemi, Paresis puerperalis, DCAD, Förebyggande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2012 13:12
Metadata Last Modified:15 Jun 2012 13:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics