Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Hanna, 2014. Rovdjurs påverkan på produktionen i renskötseln. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
860kB

Abstract

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur rovdjuren påverkar produktionen i renskötseln. Rennäringen är en traditionell näring i nordliga områden och har alltid har påverkats av rovdjuren genom att renarna hålls fritt betande på stora områden där de inte bevakas varje dag. Det är framförallt de fem stora rovdjuren, lodjur, järv, björn, varg och kungsörn, som skapar förlusterna inom produktionen. Före mitten av 1900-talet kunde renägarna skydda sin boskap genom att jaga rovdjuren, men efter att rovdjuren blev fridlysta har jakten varit hårt reglerad och stammarna ökat och därmed även förlusterna för renägarna. Det är svårt att veta hur många renar som egentligen dödas av rovdjur. I Sverige uppskattas de årliga förlusterna av renar på grund av rovdjur ligga inom ett spann på mellan 19 500 till 72 650 dödade renar, vilket motsvarar mellan 8 till 33 % av hjorden. Effekterna av rovdjuren skiljer mellan de olika rovdjursarterna och beror på antalet individer, men även på köns- och ålderssammansättningen. Rovdjur påverkar produktionen framför allt genom att de dödar kalvar. Kön har inte ha någon betydelse för risken att dödas av rovdjur. Vuxna renar dödas främst under vintern när det finns dåligt med kalvar i hjordarna efter höstslakten. Vid riktigt stora förluster av renar kan hela hjordar kollapsa genom att det dödas fler renar än vad som föds. För att begränsa skadan på rennäringen har riksdagen nyligen beslutat om en ”toleransnivå” som ska tillämpas på samebynivå och det innebär att förlusterna på grund av rovdjur inte ska överstiga 10 % av det totala antalet renar. Ett förvaltningsverktyg för förvaltning av rovdjuren med hänsyn till skadan på rennäringen har tagits fram. Detta kan ge möjlighet till en mer hållbar produktion. För att utveckla och upprätthålla systemet krävs dock mer forskning och att samarbetet mellan myndigheter och renägarna stärks.

,

The purpose of this study is to reveal the effects of predators on the production of semi-domestic reindeer. Reindeer herding is a traditional livelihood in Northern areas and has always had production losses due to predators. The reindeer are kept free grazing on large areas where they are not attended to every day. Losses of reindeer are mainly caused by the five big predators, lynx, wolverine, brown bear, wolf and golden eagle. Before 1900 the herders could protect the reindeer by hunting the predators, but nowadays there are strict regulations on hunting, which has resulted in an increase of al large predators and, thus, an increase of the effects. Losses due to predators are difficult to estimate. Present estimates for yearly predation of reindeer are between 19 500 to 72 650 killed animals, which represent 8 and 33 % of the heard. The effects of predators are due to different circumstances, like witch predator, the concentration and composition of male, female and age. The predators mostly kill calves and if they kill adult reindeer age and sex does not matter in the predator choice of adult reindeers. The adult reindeer is mostly hunted in the winter after the autumn slaughter. If the predators kill more reindeer than are born it can lead to herd collapse. In order to limit the damage to the reindeer herding the government has decided a tolerance level for the losses, which is 10 % of the total amount reindeer. To do this a management tool has been developed to help the reindeer husbandry towards a sustainable production. To maintain the system more research is needed and a good cooperation between the reindeer herders and the government is required.

Main title:Rovdjurs påverkan på produktionen i renskötseln
Authors:Lindström, Hanna
Supervisor:Åhman, Birgitta
Examiner:Skarin, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:482
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:renar, predatorer, förluster, skador, lodjur, järv, varg, björn, kungsörn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3344
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3344
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 14:10
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics