Home About Browse Search
Svenska


Haglund, Hanna, 2013. Improvement in agricultural production in a rural area of Cambodia between 2004 and 2011 - with an emphasis on small scale cattle production. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
549kB

Abstract

Cambodia is located in Southeast Asia with a tropical monsoon climate and distinctive wet and dry seasons. Poverty is a widespread problem in Cambodia and 30 percent of the population were classified as poor in 2009. About 80 percent of the populations live in rural areas where poverty is an even greater problem. In agriculture, rice cultivation is dominating and the crop is cultivated on 85 percent of the arable land. Livestock keeping is also a traditional part of Cambodian agriculture. In 2011, a minor field study founded by SIDA was performed in a rural area of Cambodia. This was done in collaboration between the organization CelAgrid and SLU. The purpose of the study was to evaluate several projects implemented in the area by CelAgrid between 2004 and 2011. The main objectives of the projects were to achieve improved and sustainable income levels and food security in the rural households. Improving animal health and education of the farmers were also comprised in the project objectives. An overall evaluation of the interventions was done with a focus on small-scale cattle production. Conditions and improvement in cattle production was investigated. The study contained both theoretical and practical parts. The practical part was performed in 25 rural households in five villages in Takeo province. The methodology of PRA was used in one village, Sras Takoun. As a part of PRA, the conclusions of the study will be communicated back to the participants. The results conclude that interventions made by the projects had been successful and that income levels and food security had been improved. Animal production and health had also improved during the project period; however problems with diseases and lack of feed still exist within the production.

,

Kambodja ligger i sydöstra Asien med ett tropiskt monsunklimat och distinkta regn- och torrperioder. Fattigdom är ett stort problem i Kambodja och enligt en undersökning gjord 2009 lider 30 procent av befolkningen av fattigdom. Runt 80 procent av Kambodjas befolkning bor på landsbygden där fattigdom är ett ännu större problem än i städerna. Inom jordbruket är risodling den dominerande grödan och ris odlas på 85 procent av landets odlingsbara mark. Inom det kambodjanska jordbruket hålls även gris, fjäderfä och nötkreatur. Under 2011 utfördes en fältstudie på landsbygden i Kambodja. Studien var finansierad av SIDA och genomfördes i samarbete mellan organisationen CelAgrid och SLU. Syftet med studien var att utvärdera flera projekt som implementerats av CelAgrid i ett område mellan åren 2004 och 2011. Projektens huvudsakliga mål var att öka och stabilisera hushållens inkomster samt försörjning av säkra och näringsriktiga livsmedel. Att öka djurvälfärden och kunskapen hos lantbrukarna ingick också som en del i projekten. En sammantagen utvärdering av projekten gjordes med fokus på småskalig nötproduktion. Förutsättningar samt förbättringar inom nötproduktion undersöktes. Studien innehöll en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen genomfördes i fem olika byar på landsbygden där 25 hushåll deltog. I en av byarna, Sras Takoun, användes metodiken PRA och slutsatserna från studien kommer att kommuniceras tillbaka till deltagarna som en del av PRA-metoden. Resultaten visar att CelAgrids insatser har varit positiva eftersom både inkomstnivåer och livsmedelssäkerheten har förbättrats. Projekten har också bidragit till förbättringar inom nötproduktion och djurhälsa även om det fortfarande förekom vissa problem som sjukdomar och brist på foder inom produktionen.

Main title:Improvement in agricultural production in a rural area of Cambodia between 2004 and 2011 - with an emphasis on small scale cattle production
Authors:Haglund, Hanna
Supervisor:Wredle, Ewa and Khieu, Borin
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:459
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Takeo province, Cambodia, Small scale cattle production, CelAgrid, Sustainable economy, Food security, PRA-method
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2919
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:25 Nov 2013 13:49
Metadata Last Modified:25 Nov 2013 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics