Home About Browse Search
Svenska


Oellig, Lisa, 2017. Genetiska parametrar som påverkar pälsegenskaper hos domesticerade djurarter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
335kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att med hjälp av relevant litteratur ta reda på vilka genetiska parametrar och specifika gener som kan påverka pälsegenskaper och jämföra mellan olika djurslag från olika produktionslinjer. De genetiska parametrarna som undersöktes var arvbarheter och genetiska korrelationer. Utöver detta var det också intressant att se hur pälsegenskaper värderas i en produktion, genom att jämföra deras ekonomiska vikter.

Resultaten visade att beräkning av arvbarheter och genetiska korrelationer används i många olika produktionsgrenar såsom får, räv och nötkreatur. I avelsarbetet läggs mycket vikt på att försöka eliminera så mycket miljöpåverkan som möjligt. Samtidigt arbetas det mycket med att utforska vad det finns för korrelationer mellan gener som kan påverka en egenskap, både positivt och negativt. Arvbarheterna som jämfördes mellan studierna var medelhöga till höga och genetiska korrelationer kunde ses både mellan pälsegenskaperna samt mellan pälsegenskaperna och andra viktiga egenskaper, exempelvis mjölkmängd.

De ekonomiska vikterna för pälsegenskaperna var relativt lika mellan djurslag, där man i det flesta fall lade mer vikt på fertilitet och överlevnad av ungar oavsett vilken produktionslinje det handlade om.

Genom forskning med olika hundraser med olika fenotyper har man hittat fem muterade gener som påverkar olika pälsegenskaper; FOXI3, SGK3, RSPO2, FGF5 och KRT71.

Intresset och kunskaperna kring de genetiska parametrarna som kan påverka päls-egenskaper har ökat. Avelsarbetet har blivit mer framgångsrikt och det är viktigt att vi i framtiden fortsätter den utveckling som sker för att öka avelsframsteget ytterligare.

,

The purpose of this review was to use relevant literature to study which genetic pa-rameters and specific genes that could affect fur traits and to compare these between different animal breeds and productions. The genetic parameters that were studied were heritabilities and genetic correlations. It was also interesting to study how dif-ferent fur traits were valued in a production, by comparing their economic values.

The results showed that calculations of heritabilites and genetic correlations are widely used in different productions, for example, fox, mink and cattle. When using breeding programmes, very much effort is used to try to eliminate as much of the environmental impacts as possible. There is also much work done trying to study what kinds of genetic correlations there might be between genes that affect certain traits, both in a positive and negative way.

The heritabilities that were compared were moderate to high and genetic correlat-ions were seen both between fur traits, but also between fur traits and other important production traits, such as milk yield.

The economic values for fur traits were relatively equal between animal breeds, and in most cases it was seen that the most economically important traits were fertility and the survival of offspring.

Through research of different dog breeds with different phenotypes, five mutated genes were found that could affect different fur traits; FOXI3, SGK3, RSPO2, FGF5 och KRT71.

The knowledge and interest of genetic parameters that can affect fur traits has increased and the breeding programmes have gotten more successful. It is important that we in the future continue the development of this knowledge in order to increase the breeding progress even further.

Main title:Genetiska parametrar som påverkar pälsegenskaper hos domesticerade djurarter
Authors:Oellig, Lisa
Supervisor:Peura, Jussi
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:516
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:genetiska parametrar, pälsegenskaper, pälsgenetik, ekonomiska vikter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6528
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6528
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 13:04
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 13:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics