Home About Browse Search
Svenska


Hultén, Christine, 2014. Påverkar kvigans tillväxt och inkalvningsålder hennes framtida mjölkproduktion och produktiva livslängd?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
606kB

Abstract

Syftet med litteraturstudien vara att ta reda på om kvigans tillväxt och inkalvningsålder påverkar hennes framtida mjölkproduktion och produktiva livslängd.
Kvigor i Sverige har länge haft en hög inkalvningsålder jämfört med den efterstävade inkalvningsåldern på 24 månader. Inkalvningsåldern är i genomsnitt 27-29 månader och även om det sedan länge har förespråkats att denna ålder bör sänkas, har lite hänt. Forkarna är oeniga om vilken som är den optimala inkalvningsåldern för kvigor, men är överrens om att den ligger mellan 22-25 månader. Att sänka inkalvningsåldern har flera fördelar, dels är det ekonomiskt lönsamt för lantbrukaren eftersom för varje extra månad som kvigan behöver födas upp kostar hon omkring 330 kronor. Det är även bra för kvigan eftersom hennes produktiva livslängd blir längre. Dock bör inte inkalvningsålder vara för låg eftersom kvigan då inte har tillräckligt med tid att växa.

Kvigornas tillväxthastighet är viktig och påverkar, bland annat tid för brunst samt juvrets utveckling och tillväxt. Flera forskare anser att den optimala prepubertala tillväxthastigheten för kvigor är 600-700 g/dag. Det har visats i flera studier att en högre tillväxt påverkar juvret
negativt, bland annat bildas färre juverceller. Dock är forskare oeniga om en hög tillväxt-hastighet påverkar kvigans mjölkproduktion under första laktationen som ko.
Slutsaten av studien är att tillväxt, under främst den prepubertala perioden, och in-kalvningsålder påverkar kvigors framtida mjölkproduktion. Låg inkalvningsålder, 22-25 månader, associeras med en lägre uppfödningskostnad och längre produktivt liv, samt en högre livstidsavkastning av mjölk. Optimal tillväxten under den prepubertala perioden är 600-700 g/dag, en högre tillväxt har en negativ påverkan på mjölkavkastningen under första laktationen.

,

The aim of this study was to find out if the heifer growth and age at calving affects her future milk production and productive lifetime.
Age at calving has for a long time been high for Swedish heifers compared to the target age at 24 month. The average age at calving is between 27-29 months, it has for a long time been advised that the age should be lowered but little has happened. Scientists believe that the optimal age is between 22-25 months, and lowering the age at calving has several advantages. One is that it is economically beneficial for the farmer, because for every extra month that the heifer needs to be reared she cost approximately 37 € more. It is also beneficial for the heifer since her productive life gets longer. However, heifers cannot be too young at calving because then they have not enough time to grow.

The growth rate is important, particularly for when the heifer comes into estrus and for mammary development. The optimal growth rate during the prepubertal period is 600-700 g/day. Several studies have shown that a high growth rate affects the udder in a negative way, for example fewer mammary cells are formed. However, scientists disagree if high growth affects the milk production.
The conclusion is that the growth rate, primarily during the prepubertal period, and age at calving affects heifers future milk production. Low age, 22-25 month, at calving is associated with a lower rearing cost, longer productive life and a higher lifetime yield of milk. Optimal growth during the prepubertal period is 600-700 g/day, higher growth has a negative effect on milk yield during the first lactation.

Main title:Påverkar kvigans tillväxt och inkalvningsålder hennes framtida mjölkproduktion och produktiva livslängd?
Authors:Hultén, Christine
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Omazic, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:491
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:uppfödning, kritiska perioden, prepubertala perioden, kostnad, mjölk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 14:32
Metadata Last Modified:07 Aug 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page