Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Maria, 2016. The dietary cation-anion difference and its impact on the milk production in dairy cows. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
553kB

Abstract

Katjon-anjonbalasen i fodret (DCAD) uttrycker skillnaden mellan viktiga makromineraler med hänsyn till deras laddningar i jonform. Uträkningen kan skrivas DCAD:S = Na++K+-Cl--S2- eller DCAD:Cl = Na++K+-Cl-. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns en optimal DCAD-nivå för lakterande kor och hur detta DCAD-värde skulle påverka foderstaten hos kor under laktation.
Torrsubstansintaget (DMI) och mjölkavkastningen påverkas positivt av ett höjt DCAD. En stagnation/topp för DMI respektive mjölkavkastning ses inom intervallet 300-600 mEq/kg torrsubstans (ts), där DMI når stagnation/topp vid ett något högre DCAD än mjölkavkastningen. DMI antas öka som en effekt av en förbättrad metabolisk balans och våmmiljö, samt en potentiellt ökad smaklighet på fodret. Det råder tvetydighet om proteinmängden i mjölken ökar eller förblir opåverkad av ett höjt DCAD. Däremot antas proteinprocenten påverkas av spädningseffekter från mjölkavkastningen. Mjölkfettmängden per dag ökar med ett höjt DCAD. Ökningen i både mjölkavkastning och fettmängd anses bland annat bero på ett ökat DMI. Ett höjt DCAD antas också ha en indirekt och positiv påverkan på foderomvandlingsförmågan hos kor. En grundfoderstat kan antas ha ett DCAD mellan cirka 250 till 350 mEq/kg ts. Om man jämför detta intervall med olika DCAD-nivåers påverkan på mjölkavkastning och DMI, kan man dra slutsatsen att mjölkkor som utfodras enligt aktuella utfodringsrekommendationer inte behöver korrigera DCAD-nivån i foderstaten för att optimera mjölkproduktionen.

,

The dietary cation-anion difference (DCAD) expresses the difference between important macro minerals considering their charges. The calculation can be written DCAD:S = Na++K+-Cl--S2- or DCAD:Cl = Na++K+-Cl-. The aim of this literature review was to investigate whether there is an optimal DCAD among lactating dairy cows and how this would affect the feed ration of dairy cattle during lactation.
The dry matter intake (DMI), as well as milk yield, is shown to increase with increasing DCAD. A stagnation/top, for DMI as well as milk yield, is shown in the range of about 300-600 mEq/kg dry matter (DM), where the top of DMI is slightly above the milk yield. The DMI is thought to increase due to an improved metabolic- and ruminal balance as well as a potentially increased palatability of the feed. There is ambiguity whether the protein yield increases or remains unaffected with increasing DCAD. However, the protein percentage is thought to be affected by dilution regarding the milk yield. The total amount of fat per day is shown to increase with increasing DCAD. The increased fat yield, as well as milk yield, may originate from an increased DMI. An increased DCAD is also suggested to indirectly improve the feed efficiency. The basal feed ration has a DCAD between about 250 to 350 mEq/kg DM. When comparing this interval to the different DCAD-levels impact on DMI and milk yield, it is suggested that dairy cattle that are fed according to the current feeding recommendations, do not need to alter the DCAD-level to improve the production.

Main title:The dietary cation-anion difference and its impact on the milk production in dairy cows
Authors:Eklund, Maria
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:572
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:acidosis, buffer, CAD, DCAD, feed efficiency, feed ration, macro minerals, milk composition, milk yield
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:23 Jun 2016 08:17
Metadata Last Modified:23 Jun 2016 08:17

Repository Staff Only: item control page